Z Moravskoslezského kraje zmizelo 61 brownfieldů díky evropské dotaci

Z mapy zchátralých a nevyužívaných ploch a objektů v Moravskoslezsku zmizelo za posledních devět let 61 brownfieldů. Přispěla na to dotace 519 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Většina z bývalých brownfieldů se díky evropské dotaci a snaze měst a obcí proměnila v zeleň nebo plochy pro další využití. Několik objektů včetně cenných kulturních památek bylo rekonstruováno. Vyplynulo to z vyhodnocení evropských investic do revitalizace brownfiledů v letech 2007-2015, které provedla Regionální rada Moravskoslezsko v dubnu 2016.

„Brownfieldy hyzdily především centra měst a obcí, některé z nich byly i nebezpečné. Proměna v zelené plochy, sportoviště nebo příprava ploch pro budoucí služby a podnikání je vítanou změnou. Těší mě, že se podařilo zachránit pět cenných kulturních, mezi nimi například Trojhalí Karolina nebo bývalou banku v Opavě, z níž je dnes Obecní dům,“ uvedla Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Právě Trojhalí Karolina je nejnákladnějším z revitalizovaných brownfieldů. S projektem pomohla dotace 196 milionů korun. „Kdybychom ale nepočítali nákladné rekonstrukce kulturních památek, dotace na odstranění jednoho hektaru brownfieldu je v průměru 7 milionů korun,“ doplnila Kateřina Dostálová. Celkem se podařilo vyčistit téměř 34 hektarů zchátralých a nevyužívaných ploch a objektů umístěných vesměs v centrech obcí.

Podpora směřovala napříč krajem. Nejvíce projektů se uskutečnilo na Opavsku (16), Novojičínsku (14) a Bruntálsku (12), po 7 projektech na Frýdecko-Místecku a Karvinsku a 5 projektů v okrese Ostrava.

Ukázkovým projektem je například revitalizace objektu bývalé základní školy ve Skřipově na Opavsku. „Přeměnu zchátralého objektu bývalé školy v centru obce jsme provedli postupně a využili na to synergicky různé dotační i vlastní zdroje. Nejdříve jsme získali dotaci z regionálního programu na sanaci a částečnou demolici objektu. Jeho část jsme díky zdrojům z ministerstva přeměnili na pečovatelské byty. Objekt jsme zateplili díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí a rekonstrukci završili letos, když se zde přesunul obecní úřad s archivem, obřadní a zasedací místností, opět díky regionálním evropským dotacím,“ popsal přeměnu brownfieldu starosta Skřipova Radim Čech. Obec získala dotaci v součtu 3,1 milionů korun z ROP Moravskoslezsko a k tomu dotace z dalších programů.

Podpořené brownfieldy podle (budoucího) využití:

typ (budoucího) využití

dotace (Kč)

plocha odstraněného brownfieldu

počet projektů

veřejná zeleň

46 188 877

14

24

sportovní areál

100 013 849

6,84

10

rozvoj plocha

43 333 428

4,91

7

památka

232 396 878

3,4

5

parkoviště

12 804 245

0,76

5

občanská vybavenost

28 208 790

2,34

5

veřejné prostranství

10 217 513

0,53

3

bydlení

10 444 694

1

1

sociální služby

35 853 567

0,07

1

CELKEM

519 461 843

33,85

61

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění evropských prostředků určených na rozvoj kraje. Aktuálně od roku 2007 proplatila 18,9 miliardy korun za projekty dopravní infrastruktury a dostupnosti, rozvoje měst a venkova, veřejných služeb a cestovního ruchu. Za evropské dotace v započatém období 2014-2020 zodpovídají pověřená ministerstva.

Tisková zpráva, 15. dubna 2016, pdf: Z Moravskoslezského kraje zmizelo 61 brownfieldů díky evropské dotaci

Nahoru

 
_THEME_LOGIN