Výsledná bilance čerpání fondů EU v Moravskoslezsku: 20 410 417 365 Kč a 1 176 podpořených projektů

V letech 2007-2015 přišlo do Moravskoslezského kraje 20,4 miliardy korun z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Na konci května proplatila Regionální rada Moravskoslezsko poslední dotace za projekty kraje, obcí a podnikatelů a odeslala souhrnné platby ke kontrole Evropské komisi. Čerpání fondů z minulého období je tímto za program alespoň navenek ukončené, Regionální radu nyní čeká dohled nad projekty, administrace a postupné uzavření programu.

„Je to skvělý výsledek. Uplatnili jsme v kraji beze zbytku vše, co nám evropské fondy umožnily. V průběhu devíti let se původní objem prostředků pro region dvakrát navýšil, dohromady o 870 milionů korun. Mohli jsme proto podpořit další projekty měst a obcí, podnikatelů i samotného kraje. Projektů se nakonec uskutečnilo 1176, což je o 200 více, než jsme očekávali,“ shrnul čerpání Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje a předseda Regionální rady Moravskoslezsko.

Nejvíce prostředků šlo do vybavenosti měst a obcí (3,7 mld. Kč), výstavby a rekonstrukce silnic (téměř 3,5 mld. Kč), veřejné dopravy – modernizace přestupních terminálů a nákupu vozidel veřejné dopravy (přes 3 miliardy korun), rekonstrukce a vybavení škol (2,3 miliardy korun) a rozvoje cestovního ruchu (2,3 miliardy korun).  

„Ráda bych poděkovala zejména městům, obcím a všem dalším příjemcům evropských peněz za jejich aktivitu a chuť evropské peníze smysluplně investovat. Sami jsme se tomu jako příkladná organizace veřejné správy snažily jít naproti dobře naplánovaným čerpáním, vstřícnou a otevřenou komunikací,“ hodnotila Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Připomněla, že část peněz zůstane v regionu pro další investice díky finančnímu nástroji JESSICA, založeném na poskytování výhodných dlouhodobých úvěrů. 

Čerpání ovlivnily další důležité faktory, například velké úspory při veřejných zakázkách na podpořených projektech nebo měnová intervence České národní banky. „Soutěžení pod cenou i posílení koruny vůči euru přinesly více peněz pro náš region, ale také větší tlak na uplatnění dotací v jednotlivých letech podle striktně stanovených pravidel Evropské komise. Mám radost, že se vše podařilo včas a na výbornou,“ dodala Kateřina Dostálová.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění evropských prostředků určených na rozvoj kraje. Za evropské dotace v započatém období 2014-2020 zodpovídají pověřená ministerstva. 

Tisková zpráva, 30. 5. 2016, pdf: Výsledná bilance čerpání fondů EU v Moravskoslezsku: 20 410 417 365 Kč a 1 176 podpořených projektů  

Nahoru

 
_THEME_LOGIN