Všechny letos dostupné evropské miliardy zůstanou v Moravskoslezsku

Všechny dostupné miliardy z evropských fondů zůstanou v Moravskoslezském kraji. Regionální rada Moravskoslezsko letos proplatila za uskutečněné projekty 2 miliardy korun, což od roku 2007 dělá v součtu 14,2 miliard korun. Splnila tak limit rychlosti proplácení dotace, stanovený letos v Regionálním operačním programu (ROP) Moravskoslezsko ve výši 533 milionů eur. Zbývající projekty s dotací přibližně 5,8 miliard korun z ROP Moravskoslezsko budou dokončeny do konce příštího roku.

„Uplatníme letos všechny dostupné peníze, přestože to v Česku není vůbec samozřejmé a některá ministerstva přicházejí o evropské miliardy. Vyrovnali jsme se ve spolupráci s příjemci dotací s oslabením koruny vůči euru, ohromnými úsporami, ke kterým dochází při výběru dodavatelů staveb financovaných z EU, a vše stihli,“ potvrdila dobrou zprávu Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Nejvíce peněz z ROP Moravskoslezsko se v kraji uplatnilo v dopravě a vybavenosti měst a obcí. Zbývajících přibližně 5,8 miliard korun je připraveno zejména na modernizaci silnic, výstavbu integrovaných výjezdových center, na modernizaci nemocnic, sociálních služeb a vybavení škol. Podpořené projekty se většinou staví, nebo se s výstavbou a nákupy brzy začne.

„Čeká nás obtížný rok 2015. Do jeho konce musí být hotových přibližně 300 projektů ve dvojnásobném objemu, než jsme zvládli proplatit letos. Uděláme vše proto, aby se projekty zprovoznily, stihly se zkontrolovat a proplatit. Máme k tomu dobře nakročeno,“ věří Dostálová.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění přibližně 20 miliard korun z EU na rozvoj regionu. Financuje jimi projekty dopravní infrastruktury, rozvoje měst a obcí, sociálních služeb, vzdělávání, zdravotnictví a cestovního ruchu.

Tisková zpráva, 9. prosince 2014, pdf: Všechny letos dostupné evropské miliardy zůstanou v Moravskoslezsku

Nahoru

 
_THEME_LOGIN