Silnice v Petrovicích u Karviné bude bezpečnější, stromy ale musí pryč

Silnice č. III/4689 v Petrovicích u Karviné projde rekonstrukcí a rozšířením. Asfaltu ustoupí alej, která silnici narušuje. Stromy ale budou plně nahrazeny. Nová silnice zajistí zvýšenou bezpečnost řidičů, cyklistů a chodců. Původní rozpočet projektu byl téměř 82 milionů korun. Díky úspoře v probíhající veřejné zakázce se sníží zřejmě o desítky milionů korun. Většinu nákladů až do výše 70 % z výsledné částky pokryje evropská dotace z Regonálního operačního programu Moravskoslezsko.

Jedná se o úsek silnice č. III/4682 v Petrovicích u Karviné od křižovatky se silnicí č. II/475 k soše sv. Jana Nepomuckého. Délka rekonstruované silnice je 1,34 kilometrů. Dojde ke snížení povrchu o jeden metr, obměně povrchu a postrannímu rozšíření.

„Jde o přirozenou spojnici centra Petrovic s Karvinou. Jejímu plnohodnotnému využití ale brání stromová alej, která silnici deformuje a zvedá vozovku. Alej proto bude vykácena a plně nahrazena. Nová silnice bude širší a hlavně bezpečnější, a to nejen pro řidiče, ale také pro chodce díky novému chodníku, za který obec zaplatí 3 miliony korun ze svého rozpočtu," popisuje záměr Marian Lebiedzik, starosta Petrovic u Karviné.
Vykáceno bude 79 stromů a 9 pařezů, které budou nahrazeny výsadbou 200 nových stromů. Moravskoslezský kraj již získal na vysekání stromů potřebná povolení.

Rekonstrukce komunikace má přímou návaznost na stavbu splaškové kanalizace. Obě dvě stavby budou probíhat ve stejném termínu, a to po etapách s vyloučením osobní i nákladní dopravy po celou dobu výstavby. Jednostranně uzavřena bude doprava také na všech napojených komunikacích v místě realizace. Veškerá doprava včetně autobusové bude přesměrována na objízdnou komunikaci.

Zahájení prací je plánováno ještě letos, hotovo má být na podzim roku 2013.

„Evropskými penězi jsme financovali rekonstrukci a modernizaci 216 kilometrů silnic II. a III. třídy napříč krajem. K tomu přibývají také nové silnice, například rozšířený most v Českobratrské ulici v Ostravě. Ještě letos se otevře jižní část obchvatu Opavy," připomíná nejdůležitější data David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácejí žádosti o evropské peníze.     

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 19 miliard korun z evropských fondů v Moravskoslezsku. Doposud podpořila 675 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, cestovního ruchu, regenerace brownfields, rozvoje měst a venkova dotací přibližně 14,5 miliard korun.

Tisková zpráva, 19. června 2012, pdf 104 kb, Silnice v Petrovicích u Karviné bude bezpečnější, stromy ale musí pryč 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN