Regionální rada Moravskoslezsko uvolní 300 milionů korun z EU na silnice a vybavení škol

Regionální rada Moravskoslezsko uvolní dalších 230 milionů korun na modernizaci silnic II. a III. třídy. O 70 milionů na celkem 150 milionů korun navýší evropskou dotaci na vybavení základních a středních škol. V aktuálně zveřejněném plánu výzev k předkládání projektů s výhledem do poloviny roku 2014 rada vyhradila také 320 milionů korun na integrovaná výjezdová centra hasičů. Plán obsahuje dotaci na chystané projekty v objemu přes dvě miliardy korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

„Další evropské peníze na silnice a vybavení škol máme díky úsporám na dříve podpořených projektech a také díky dodatečným zdrojům z evropských fondů pro náš kraj,“ vysvětluje Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácejí žádosti o evropské dotace. Odkazuje na nedávné navýšení ROP Moravskoslezsko o 470 milionů korun.

Dřívější plán počítal se 725 miliony korun na chystané projekty modernizace krajských silnic. Nyní to bude o 230 milionů korun více. Na vybavení základních a středních škol rada původně vyčlenila dvakrát po 40 milionech korun. Pro krajské střední školy je nyní připraveno 70 milionů korun, na vybavení základních škol 80 milionů korun.

Zatímco žádosti o dotace na modernizaci silnic odevzdává Moravskoslezský kraj průběžně, školy mají přesně dané termíny. Příjem projektů středních škol bude probíhat od 21. října 2013 do 6. března 2014. Základní školy mohou žádosti o dotaci doručit od 14. listopadu 2013 do 13. ledna 2014.

Plán výzev k předkládání projektů slouží příjemcům podpory při přípravě žádostí o dotaci. Kromě výše zmíněné podpory avizuje například dostupné zdroje na infrastrukturu letiště (340 milionů korun), pořízení tramvají a trolejbusů MHD (290 milionů korun), podporu sociálních služeb (165 milionů korun) nebo regeneraci brownfields (60 milionů korun).

Plán výzev k předkládání projektů v grafické podobě, s podrobnou specifikací a stručným harmonogramem je na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/plan-vyzev.
Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění bezmála 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj kraje. Doposud podpořila přes 800 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields dotací přibližně 17,5 miliard korun.

Tisková zpráva, 24. října 2013, pdf: Regionální rada Moravskoslezsko uvolní 300 milionů korun z EU na silnice a vybavení škol

Nahoru

 
_THEME_LOGIN