Regionální rada Moravskoslezsko přebírá správu nástroje JESSICA

Regionální rada Moravskoslezsko převzala činnosti holdingového fondu JESSICA Moravskoslezsko. Namísto Evropské investiční banky (EIB) bude nyní dohlížet na návratné využití evropských peněz na rozvojové projekty v Moravskoslezsku, na něž disponuje částkou půl miliardy korun. Peníze putují na investiční ziskové projekty v městských oblastech. Výsledkem jsou zatím dva podpořené projekty - Národní dům v Bohumíně a podnikatelská zóna Business Park Ostrava.

„Nástroj JESSICA jsme v Moravskoslezsku zavedli jako první v Česku, kde je dnes jedním ze dvou fungujících finančních nástrojů. To je velká výhoda do budoucna. Evropská komise totiž i v příštím období let 2014-2020 klade na finanční nástroje velký důraz. V prvních čtyřech letech jsme při zavádění nástroje JESSICA využili zkušenosti Evropské investiční banky. Naučili jsme se a odkoukali to důležité, abychom nyní mohli finanční nástroj řídit sami. Je to levnější a administrativně jednodušší,“ uvádí David Sventek, zástupce ředitelky Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Součástí řízení je nový poradní a monitorovací orgán, tzv. Rada expertů. Administrativu bude obstarávat Úřad Regionální rady Moravskoslezsko.

Radu expertů utvoří náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Martin Sikora a Ivan Strachoň, ředitelka úseku řízení kohezní politiky Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR Olga Letáčková, emeritní rektor VŠB-TU Ostrava Tomáš Čermák, generální zmocněnec Rady pro fondy Společného strategického rámce Martin Hanzlík a zmiňovaný David Sventek.

Oproti dotační podpoře penězi z EU má návratné financování projektů několik výhod. „Jednou z nich je reinvestování navrácených úvěrových prostředků, což nám umožní podpořit další užitečné projekty v našem kraji. Právě s tím do budoucna počítáme,“ dodává Sventek.

Zavedení nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji umožnilo v roce 2009 převedení 520 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, původně určených na dotační podporu regenerace brownfields. Peníze formou výhodných dlouhodobých úvěrů dnes poskytují dva fondy rozvoje měst – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., a Contera Urban Development Fund MS.

Více o nástroji Jessica na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory/jessica.

Podrobnosti o fondech rozvoje měst na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory/fondy-rozvoje-mest.

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj kraje. Doposud podpořila dotací bezmála 850 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields. Za uskutečněné projekty a jejich části proplatila příjemcům přes 12 miliard korun.

Tisková zpráva, 4. března 2014, pdf: Regionální rada Moravskoslezsko přebírá správu nástroje JESSICA

Nahoru

 
_THEME_LOGIN