Vznikající podnikatelská zóna Business Park Ostrava může zaměstnat až 1500 lidí, první hala je v provozu

V Ostravě-Kunčičkách vzniká nová podnikatelská zóna Business Park Ostrava. V budoucnu může zaměstnat až 1500 lidí. V provozu je první ze sedmi plánovaných výrobních, logistických, skladovacích či velkoobchodních hal. Zóna roste na bývalém průmyslovém areálu, tzv. brownfieldu, o rozloze 13,5 hektarů. S jeho přeměnou a výstavbou první haly pomohly peníze z evropských fondů a soukromý kapitál. Umožnil to nástroj JESSICA, který dokáže financovat ziskové projekty rozvoje měst penězi z EU formou výhodného dlouhodobého úvěru. Úvěr na Business Park Ostrava poskytl fond rozvoje města Contera Urban Develepment Fund MS, s.r.o.

„Business Park Ostrava je největší podnikatelskou zónou, která na Ostravsku vzniká obnovou a dalším využitím brownfieldu. Aktuálně probíhá regenerace pozemku a zasíťování celého areálu. Na první zprovozněnou halu naváže výstavba další haly, která je připravena do fáze stavebního povolení. Jednáme proto s dalšími potenciálními zájemci,“ popisuje Dušan Kastl ze společnosti Contera Management.

Většinu kapacity první haly využívá významná logistická firma DB Schenker.

Celková rozloha podnikatelské zóny je 13,5 hektaru. Polovinu z toho mají zastavět nové haly a správní budova. První hala se rozprostírá na 10000 m², druhá má mít 7000 m². Podrobnosti o Business Park Ostrava nabízí stránky http://www.green-square.cz/projekty/business-park-ostrava.

Evropský úvěr ve výši 158 milionů korun umožnil nastartovat celý projekt – regenerovat a zasíťovat území a postavit první halu. Peníze se postupně vrátí do nástroje JESSICA a budou znovu použity na regeneraci a další využití brownfields.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je finanční nástroj podporovaný Evropskou komisí, který umožňuje návratné financování ziskových projektů v městských oblastech. Tyto investice mohou mít formu vlastního kapitálu, úvěrů nebo záruk. Směřují do projektů prostřednictvím fondů rozvoje měst. Více na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory/jessica

V Moravskoslezsku fungují dva fondy rozvoje měst, které poskytují výhodné dlouhodobé úvěry. Jsou jimi Contera Urban Development Fund MS, s.r.o., a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Podrobnosti jsou na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/moznosti-financni-podpory/fondy-rozvoje-mest

Manažerem fondu Contera Urban Development Fund MS, s.r.o, je Contera Management, s.r.o. Společnost má mnohaleté zkušenosti v oblasti řízení projektů, stavebního procesu a rozvoji nemovitostí. Společnost poskytuje manažerské služby spojené s developerskou přípravou staveb, přípravou a řízením stavebních projektů včetně dodávky staveb.

Tisková zpráva, 4. března 2014, pdf: Vznikající podnikatelská zóna Business Park Ostrava může zaměstnat až 1500 lidí, první hala je v provozu 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN