Petr Lukasík pro 20 představ: Věda a technika zde mají své místo od nepaměti

Auto řídí samo, propojené s ledničkou a telefonem zařizuje nákupy. Vývoj informačních technologií je nezadržitelný a Moravskoslezský kraj v něm bude hrát klíčovou roli. Takto směle pojal svou úvahu o budoucnosti kraje v roce 2020 Petr Lukasík, generální ředitel společnosti Tieto Czech. Celý příspěvek najdete na www.20predstav.eu , kde jsou také další odvážné myšlenky a nevyřčené představy osobností a odborníků.

„Věda a technika zde mají své místo od nepaměti,“ píše Petr Lukasík a dodává, že „můžeme vytvořit všechny podmínky pro to stát se evropským technologickým centrem... Klíčoví jsou lidé, inovativní, podnikaví a smělí, kteří neberou zaběhnuté způsoby za dané... Um, zkušenosti a inovativnost zdejších lidí stejně jako jejich silný vztah k regionu nám dává skvělý základ zvládnout výzvy budoucnosti.“

Petr Lukasík vystudoval obor Elektrotechnika a informatika na VŠB-TU Ostrava. V roce 2001 si otevřel vlastní IT firmu, o tři roky později nastoupil do vznikajícího IT centra společnosti Tieto v Ostravě. V roce 2009 se stal ředitelem pro oblast Business Intelligence. Nyní od roku 2011 je jako generální ředitel Tieto Czech s.r.o. zodpovědný za výsledky společnosti, kvalitu poskytovaných komplexních IT služeb a spokojenost více než dvou tisíců zaměstnanců.

20 představ má motivovat nejen lidi zabývající se regionálním rozvojem. Diskutovat, hodnotit a sdílet představu Petra Lukasíka i dalších osobností můžete na www.20predstav.eu, www.facebook.com/20predstav a www.twitter.com/20predstav.

Projekt připravila Regionální rada Moravskoslezsko, která je zodpovědná za 20 miliard korun z evropských fondů a zároveň připravuje kraj, místní organizace a lidi na čerpání budoucích evropských miliard v letech 2014-2020.

Tisková zpráva, 20. srpna 2014, pdf: Petr Lukasík pro 20 představ: Věda a technika zde mají své místo od nepaměti 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN