Ostrava, Opava a Karviná získají evropské miliony

Statutární města Ostrava, Opava a Karviná získají evropskou dotaci na projekty. Regionální rada Moravskoslezsko dnes schválila dotaci 98,6 milionů korun na úpravy Nádražní ulice v Ostravě, 10,6 milionů korun na přeměnu parku sv. Hedviky a vnitrobloku Olomoucká v Opavě a 8,5 milionů korun na rekonstrukci zámku Fryštát v Karviné.

„Investice pomohou zlepšit prostředí a každodenní život ve městech. Jedná se o jedny z posledních projektů, které města v současném končícím období evropských fondů chystají,“ uvedla Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Probíhající rekonstrukce tramvajové trati v Nádražní ulici v Ostravě má zklidnit dopravu v centru města. Zahrnuje modernizaci elektrifikace, výstavbu dvou zastávkových mysů a rekonstrukci komunikace, a to v úseku od zastávky Stodolní po křížení s ulicí 30. dubna. Dotace uhradí bezmála polovinu z 200milionového rozpočtu projektu, může ale být snížena v závislosti na ceně projektu po výběru dodavatele. Dotace se nevztahuje na rekonstrukci navazujícího úseku od zastávky Elektra ke Stodolní ulici, ani na rekonstrukci kanalizace v celé délce rekonstrukce.

Park sv. Hedviky v Opavě bude po úpravách rozdělen do tří zón – sportovní s multifunkčním hřištěm, dětské s hřištěm a herními prvky a klidové zóny. Součástí projektu je zpevnění ploch, výstavba chodníků, rekonstrukce osvětlení a mobiliáře. Dotace pokryje 8,2 z plánovaných výdajů ve výši 9,9  milionů korun. Ve městě zároveň proběhne úprava vnitrobloku mezi Olomouckou, Sokolovskou a Vančurovou ulicí. Evropská dotace 2,3 milionů korun obstará většinu z plánovaného rozpočtu 3,3 milionů korun.

Karviná uplatní 8,5 milionů korun z EU na rekonstrukci a vybavení zámku Fryštát. Chystá se sanace trhlin a nátěr fasády, rekonstrukce střechy, pořízení nábytku, promítací techniky a audioprůvodce do výstavních prostor. Rozpočet projektu je 10 milionů korun.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj Moravskoslezského kraje. Od roku 2007 proplatila téměř 15 miliard korun za projekty v oblasti dopravní infrastruktury, vybavenosti měst a venkova, modernizaci vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví. Zbývajících 5 miliard korun bude vyplaceno za probíhající a připravované projekty v průběhu tohoto roku a počátkem roku 2016.

Tisková zpráva, 21. dubna 2015, pdf: Ostrava, Opava a Karviná získají evropské miliony

Nahoru

 
_THEME_LOGIN