Osm brownfieldů zmizí díky evropské dotaci 52 milionů korun

Osm nevyužívaných a chátrajících nemovitostí v Moravskoslezském kraji zmizí díky evropské dotaci 52 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Chystá se demolice kulturního domu v Horním Benešově, odstranění bariér v Bělském lese v Ostravě, revitalizace bývalé pily v Návsí a někdejšího depozitáře muzea Tatry v Kopřivnici. Další brownfieldy zmizí v Bruntálu, Horním Městě, Štěpánkovicích a Vrbně pod Pradědem. Financování projektů dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko.

„Dosud přehlížená místa díky evropským prostředkům změní tvář. Nebudou už trnem v oku, nedůstojným poselstvím minulosti ani nebezpečím pro lidi. Ve všech případech jde o odstranění zátěže, jak hmotné, tak ekologické," komentuje projekty Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a operační programy.

Rozpočtově největším projektem je regenerace lokality bývalé pily v Návsí na Jablunkovsku. Obec na demolici objektů a zpevněných ploch za 10 milionů korun využije dotaci 7,8 milionů korun.Rozpočet bezmála 10 milionů korun má také revitalizace území bývalého depozitáře technického muzea Tatry v Kopřivnici, demolice chátrajícího kulturního domu v centru Horního Benešova, odstranění bariér v Bělském lese v Ostravě a třetí etapa regenerace bývalého areálu Vrsan ve Vrbně pod Pradědem. Dotace je vždy okolo osmi milionů korun.

Levnější bude přeměna chátrajícího hospodářského dvora ve Štěpánkovicích, regenerace centra obce Horní Město a demolice kotelny v areálu nemocnice v Bruntálu.

„Do regenerace brownfields jsme od roku 2007 vložili přibližně čtvrt miliardy korun z EU. Díky tomu v našem kraji ubylo na třicet brownfiledů," doplňuje David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, s tím, že na některých místech práce ještě probíhají. Jedním z nich a také jedním z největších je areál čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze.

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 19 miliard korun z evropských fondů v Moravskoslezsku. Doposud podpořila přes 750 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields dotací více než 17 miliard korun.

Tisková zpráva, 30. dubna 2013, pdf 103 kb, Osm brownfieldů zmizí díky evropské dotaci 52 milionů korun

Nahoru

 
_THEME_LOGIN