Moravskoslezský kraj připravuje plán, jak získat až 80 miliard korun z evropských fondů v letech 2014-2023

Moravskoslezský kraj připravuje regionální akční plán, jak získat až 80 miliard korun z evropských fondů v letech 2014-2023. Plán má být hotový do konce listopadu. Na přípravě plánu a prioritách se na jednání 16. září v Dolní oblasti Vítkovice shodlo 40 partnerů z řad kraje, měst a obcí, univerzit a významných zaměstnavatelů. Formuje se také platforma tzv. regionální stálé konference, která bude koordinovat a dohlížet na naplňování strategie regionálního rozvoje ČR a evropských investic v kraji.

„Jsme na čerpání evropských fondů v letech 2014-2020 připraveni nejlépe ze všech krajů. Víme o více než 1100 záměrech s požadavkem na 80 miliard korun z evropských fondů. Zároveň jsme poslední dva roky pracovali na strategiích a plánech pro investice do trhu práce a tvorby pracovních míst, výzkumu, vývoje a inovací, životního prostředí a udržitelného rozvoje ve městech. Nyní tyto poznatky spojíme do jednoho plánu a určíme ty nejpřipravenější projekty pro rychlé předložení a čerpání evropských peněz, které začne příští rok,“ popsal přípravy hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

„Moc mě těší, jak dobře se daří sjednotit priority a zájmy všech klíčových partnerů v regionu. To je pro současné i budoucí získávání peněz z evropských fondů velká výhoda. Jednání jsou navíc věcná a směřují k jasnému cíli – na základě dobře promyšleného plánu získat a dobře uplatnit co nejvíce peněz z EU,“ řekla po jednání Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácejí žádosti o evropské peníze.

Jednání dalo základ také nové platformě tzv. regionální stálé konference, tedy způsobu, jakým budou místní organizace koordinovat a monitorovat čerpání evropských fondů. Konferenci bude několikrát ročně svolávat a řídit hejtman. Obdobou na celostátní úrovni bude tzv. národní stálá konference, které se budou účastnit zástupci ministerstev i krajů.

Na přípravě čerpání budoucích peněz EU v kraji se aktivně účastní několik partnerských organizací, zejména Regionální rada Moravskoslezsko, Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, statutární města a další partneři.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění přibližně 20 miliard korun z EU na rozvoj regionu. Ve spolupráci s partnery koordinuje iniciativu Chytřejší kraj, která připravuje organizace v regionu na čerpání fondů EU v letech 20014-2020. Vše podstatné o přípravách na budoucnost je na www.chytrejsikraj.eu.

Tisková zpráva, 17. září 2014, pdf: Moravskoslezský kraj připravuje plán, jak získat až 80 miliard korun z evropských fondů v letech 2014-2023 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN