MHD v Ostravě zjednoduší bezkontaktní odbavovací systém za peníze z EU

Cestování městskou hromadnou dopravou v Ostravě bude nejspíše od druhé poloviny roku 2015 pohodlnější díky odbavovacímu systému bezkontaktních čipových karet. Všechna vozidla budou současně vybavena palubním systémem, který mimo jiné umožní sledovat polohu vozidel. Dopravní podnik Ostrava, a.s., na nákup a instalaci systému získá evropskou dotaci 115,4 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Financování projektu evropskými penězi dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko.

„Cestování tramvajemi, autobusy a trolejbusy v Ostravě bude jednodušší a pohodlnější. Pořízení palubního systému je do budoucna příslibem chytřejšího řízení dopravy na základě aktuální polohy a intenzity dopravy. Je to jedna z částí zamýšleného projektu na pořízení komplexního inteligentního dopravního systému města Ostravy, který už jednou získal podporu z EU, ale neuskutečnil se. Projekt byl rozdělen do několika částí, první nyní dostala zelenou a další se připravují. Pokud nám budou předloženy a obstojí v hodnocení, máme na ně rovněž připraveny evropské peníze,“ popisuje Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde se posuzují a proplácejí žádosti o evropské peníze.  

Dopravní podnik Ostrava nyní vybírá dodavatele odbavovacího a palubního systému. Ze  soutěže vzejde také výsledná cena, která je nyní stanovena na téměř 169 milionů korun. Veřejná zakázka určí také reálný harmonogram projektu, jehož ukončení a tedy zprovoznění systému je zatím stanoveno na konec července 2015. „Aby bylo možné projekt financovat penězi z EU, musí být ukončen do konce roku 2015,“ potvrzuje Dostálová pravidla evropské podpory.

Dopravní podnik je jedním z velkých příjemců dotací z EU. V posledních třech letech inkasoval dotaci 328,8 milionů korun na pořízení 55 autobusů, 10 trolejbusů, jedné vysokokapacitní nízkopodlažní tramvaje a renovaci 23 tramvají. Letos a příští rok hodlá pořídit dalších 10 trolejbusů, 10 tramvají a renovovat 12 tramvají s pomocí 265 milionů korun z EU.

„Dochází k významnému omlazení vozového parku. Komfortnější a ekologičtější vozidla nyní doplní také jednodušší odbavení cestujících,“ komentuje Dostálová. 

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj kraje. Doposud podpořila přes 850 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields. Za uskutečněné projekty a jejich části proplatila příjemcům přes 12,6 miliard korun.

Tisková zpráva, 24. dubna 2014, pdf: MHD v Ostravě zjednoduší bezkontaktní odbavovací systém za peníze z EU

Nahoru

 
_THEME_LOGIN