Města v Moravskoslezsku chtějí 13 miliard z EU na vzdělávání, dobrou práci a přívětivé prostředí

Velká města v Moravskoslezském kraji pomýšlí na 13 miliard korun z evropských fondů v letech 2014-2020. Peníze chtějí investovat do vzdělávání, nových pracovních míst a přívětivého prostředí. Shodli se na tom zástupci měst a regionální partneři na setkání 6. května v Čeladné. Investovat speciálně do rozvoje měst bude možné s pomocí tzv. Integrované teritoriální investice (ITI) pro ostravskou aglomeraci. Je to novinka, s níž přichází Evropská komise při čerpání fondů.

„Na městské investice se v Česku počítá s 65 miliardami korun z EU, které by mělo využít 7 aglomerací. Velká města v našem kraji mají ambici získat nejvíce ze všech, 13 miliard korun. Nyní vzniká plán, jak tyto peníze investovat na základě toho, jaké mají města reálné problémy a v čem se chtějí rozvíjet. Shodli jsme se, že třemi pilíři jsou vzdělávání, dobrá práce a přívětivé městské prostředí. Tam by měly jít evropské miliardy,“ uvedla po jednání Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Návrh investičního plánu pro Ostravsko by měl být hotový do konce léta. Současně se budou vytipovávat a sbírat projekty. Výhodou je, že města budou mít vyčleněny zdroje z EU napříč vznikajícími operačními programy v ČR, což umožní chytřejší vzájemnou provázanost projektů.

„Širší ostravská aglomerace je výjimečná tím, že v ní žije a pracuje přes 80 % obyvatel kraje a odehrává se zde drtivá většina ekonomických aktivit. Do aglomerace spadají všechna statutární města v Moravskoslezském kraji. Projekty zahrnuté do ITI ale mohou zasahovat také mimo jejich území,“ popsala Kateřina Dostálová.

Jednání v Čeladné se kromě primátorů statutárních měst a hejtmana Moravskoslezského kraje zúčastnili zástupci významných zaměstnavatelů v kraji, rektoři univerzit a také náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která zodpovídá za přípravu ITI v ČR.

Na www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014/integrovana-uzemni-investice je vše podstatné o ITI pro ostravskou aglomeraci.

Regionální rada Moravskoslezsko koordinuje přípravu ITI pro Ostravsko.

Tisková zpráva, 7. května 2014, pdf: Města v Moravskoslezsku chtějí 13 miliard z EU na vzdělávání, dobrou práci a přívětivé prostředí 

 

Priority ITI pro ostravskou aglomeraci očima klíčových aktérů (seřazené podle důležitosti)

- výstup z jednání 6. května 2014 v Čeladné

1. vzdělávání a zvyšování uplatnitelnosti

- podpora přírodních a technických oborů

- v sektoru služeb

- obory pro změnu restrukturalizace průmyslu

- jazyková vybavenost

2. Mobilita v regionu a kvalitní dopravní infrastruktura

3. Podpora investic a vznik pracovních míst

4. Výzkum, vývoj, inovace a podpora uplatnění v praxi (včetně podpory MSP a třetí role univerzit)

5. Čistější ovzduší a efektivnější nakládání s energiemi a odpady

6. Inovativní podnikání a podnikavost (v sociálních službách)

7. Revitalizace ploch a areálů (bez odstraňování starých ekologických zátěží)

8. Zaměstnanost – observatoř TP, zapojování do trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní, znevýhodněné skupiny obyvatel, cizinci)

9. Kulturní dědictví

Nahoru

 
_THEME_LOGIN