JESSICA přináší převrat ve využití peněz z EU, dotace mají od května konkurenci

V Moravskoslezsku vznikly dva fondy rozvoje měst, které nabídnou od května peníze z evropských fondů na výhodné dlouhodobé úvěry. Umožňuje to nový nástroj JESSICA, který je alternativou dotací. Jeho předností je návratnost a opakované využití prostředků, vyšší efektivita a udržitelnost investic. Fondy budou spravovat Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a společnost Contera Management. První podpořené projekty se dají očekávat již letos. Vznik fondů rozvoje měst umožnilo 520 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Kromě severu Moravy se JESSICA rozjíždí také v dalších regionech ČR a EU, představuje budoucnost čerpání peněz z evropských fondů.

„Poskytnutí dotace je jednorázové. JESSICA je kouzelná v tom, že točí peníze pořád dokola. Jednou investované prostředky se díky podpoře ziskových projektů vrací zpátky do fondu, aby se použily znovu na další projekty," popisuje výhody David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde přijímají, hodnotí a proplácejí evropské dotace v letech 2007-2013.

Nové fondy ČMZRB a Contery čítají každý po 170 milionech korun. Nabídnou zvýhodněné dlouhodobé úvěry na projekty zařazené do integrovaných plánů rozvoje měst v Moravskoslezském kraji. „Může jít například o přeměnu brownfields ke společenským a podnikatelským účelům, projekty v cestovním ruchu, nejde vyloučit ani nové zázemí pro sociální a zdravotnické služby," upřesňuje Sventek. Podpořené záměry musí vykazovat minimálně 5,5% míru ekonomického vnitřního výnosového procenta. Podmínkou je soulad s investiční strategií fondu a zaměřením podpory ROP Moravskoslezsko, odkud peníze přišly. 

„Nový nástroj představuje změnu, příznačnou pro čerpání z evropských fondů po roce 2014, kdy má jít na návratné financování 5 až 10 % všech prostředků z evropských fondů," dodává Sventek.

„V současné době je rozdělování finančních prostředků stále více o efektivnosti, účelnosti a udržitelnosti. Privátní subjekt si tyto požadavky zajistí přirozeněji, než ten veřejný. Hospodaření s veřejnými prostředky z fondů EU na základě těchto principů je trendem budoucnosti. Efektivnost zajistí jejich socio-ekonomickou či dokonce finanční návratnost. Účelnost pokryje oblast, kde je těchto prostředků zejména potřeba. A udržitelnost zajistí, že tytéž veřejné prostředky budou v budoucnu použitelné ještě vícekrát. Úřad Regionální rady Moravskoslezsko je průkopníkem tohoto přístupu v podmínkách České republiky a takto je důkazem zodpovědnosti a práce řádného hospodáře, stejně jako vzorem a příkladem pro ostatní," říká ekonom Petr Zahradník.

Roli správce holdingového fondu JESSICA v Moravskoslezsku sehrála Evropská investiční banka, která nastavila podmínky pro vznik fondů rozvoje měst. V holdingovém fondu stále zůstává přibližně třetina prostředků, které může obdržet úspěšnější z městských fondů.
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je oproti dotacím založena na financování projektů s potenciálem vytvářet příjmy, z nichž je možné poskytnuté peníze splácet. Nabízí jednodušší a administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům prostřednictvím úvěrů poskytovaných za výhodnějších podmínek, než je tomu v tržním prostředí.

Regionální rada Moravskoslezsko je v letech 2007-2013 zodpovědná za 19 miliard korun z fondů EU, Doposud podpořila 658 projektů dotací 14,5 miliard korun. Pyšní se spolehlivou správou evropských peněz s 11% ekonomickou návratností vynaložených prostředků.

Tisková zpráva, 24. dubna 2012, pdf 108, JESSICA přináší převrat ve využití peněz z EU, dotace mají od května konkurenci  

Nahoru

 
_THEME_LOGIN