Evropské dotace vylepšily 336 škol v Moravskoslezském kraji

Evropské dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko za posledních devět let vylepšily 336 škol v Moravskoslezském kraji. Dotaci na rekonstrukci nebo vybavení získalo 107 středních a vyšších odborných škol, zkrátka nezůstalo ani 187 základní, 42 mateřských a 21 základních uměleckých škol. Tyto a další zajímavá data ukázala analýza čerpání evropských do oblasti vzdělávání, kterou v březnu 2016 provedla Regionální rada Moravskoslezsko.

„Do vzdělávání jsme v průběhu devíti let investovali 2,25 miliardy korun, tedy více než desetinu všech prostředků z regionálního programu. Díky tomu se uskutečnilo 350 projektů na 336 školách v kraji,“ okomentovala čerpání do školství Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Výsledkem evropských investic je 548 nových nebo nově vybavených učeben, 19 rekonstruovaných sportovišť a tělocvičen na středních a vyšších odborných školách. Základní a mateřské školy si pořídily vybavení do 793 zejména jazykových a přírodovědných učeben. Z 229 podpořených základních a mateřských škol prošlo 99 rekonstrukcí, a to včetně 27 sportovišť a tělocvičen a 18 jídelen a kuchyní. 

Do základních, mateřských a základních uměleckých škol v kraji EU investovala 1,46 miliardy korun, do středních a vyšších odborných škol 750 milionů korun. Dalších 40 milionů korun z EU šlo na vznik a modernizaci dvou pedagogicko-psychologických poraden a sedmi zařízení volného času.

Do školství a vzdělávání se v průběhu let 2007-2015 investovalo průběžně, nejvíce v letech 2015 (625 mil. Kč), 2010 (429 mil. Kč), 2009 (349 mil. Kč) a 2011 (330 mil. Kč).

Ve srovnání čerpání dle okresů v kraji jsou nejúspěšnější okresy Frýdek-Místek (593 mil. Kč), Nový Jičín (468 mil. Kč) a Ostrava-město (378 mil. Kč).

„Podařilo se nám uskutečnit hned několik projektů, které významně zlepšily podmínky pro vzdělávání žáků a zázemí pro výuku. Ve dříve nevyužívaném podkroví školy jsou nové učebny, které se používají pro výuku cizích jazyků a počítačové gramotnosti a slouží i pro volnočasové účely. Nakoupili jsme také nové vybavení a pomůcky do odborných učeben chemie a fyziky, zeměpisu, přírodopisu a jazykové učebny. Zázemí školy vylepšila modernizace kuchyně a jídelny, rovněž dotovaná evropskými penězi,“ popsala tři projekty Regína Hajná, ředitelka Základní školy Město Albrechtice, kde se uplatnila dotace 23,2 milionů korun.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění evropských prostředků určených na rozvoj kraje. Aktuálně od roku 2007 proplatila 18,4 miliardy korun za projekty dopravní infrastruktury a dostupnosti, rozvoje měst a venkova, veřejných služeb a cestovního ruchu. Za evropské dotace v započatém období 2014-2020 zodpovídají pověřená ministerstva.

Tisková zpráva, 1. dubna 2016, pdf: Evropské dotace vylepšily 336 škol v Moravskoslezském kraji

Nahoru

 
_THEME_LOGIN