Evropské dotace od roku 2007 pomohly uskutečnit 1175 projektů v Moravskoslezském kraji

Přibližně 20,5 miliard korun z Evropské unie pomohlo od roku 2007 uskutečnit 1175 projektů v Moravskoslezském kraji. Peníze jsou vidět zejména v dopravě, zlepšily vzhled a služby ve městech a obcích. V první polovině roku 2016 doběhne kontrola a vyúčtování projektů financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Poté bude zřejmé, kolik peněz přesně se během uzavírajícího se programového období 2007-2013 podařilo uplatnit.

„Už nyní víme, že přes 80 % všech prostředků získá územní samospráva – kraj, obce a jejich příspěvkové organizace. Nejvíce peněz zužitkoval Moravskoslezský kraj, obdržel dotace na 171 projektů. Uspělo také 184 obcí v kraji, které uskutečnily 789 záměrů,“ uvedla Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácejí žádosti o dotace.

Dotace jsou vidět napříč krajem. Výsledkem je například 10 kilometrů nových a 194 kilometrů rekonstruovaných silnic. Vzniklo také 119 kilometrů nových cyklostezek a cyklotras, mimo jiné na páteřních trasách podél velkých řek Odry, Ostravice a Opavy. Po kraji se prohání 256 nových nízkopodlažních vozidel veřejné dopravy – vlaků, autobusů, tramvají a trolejbusů.

Zlepšily se také podmínky pro výuku v 570 školách – ve 452 případech se jednalo o modernizaci vybavení, v dalších 118 případech i o výstavbu nebo rekonstrukce škol. V nemocnicích a zařízeních sociálních služeb je 1398 nových nebo modernějších lůžek. Dotace umožnily rovněž regeneraci 66 brownfields.

"V únoru na základě všech předložených žádostí o platbu za projekty vyhodnotíme, jak se co nejvíce přiblížit 100 % vyčerpaných prostředků. Jasno bude na přelomu května a června,“ dodala Dostálová.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění evropských prostředků určených na rozvoj kraje. Aktuálně od roku 2007 proplatila přes 17 miliard korun za projekty dopravní infrastruktury a dostupnosti, rozvoje měst a venkova, veřejných služeb a cestovního ruchu. Za evropské dotace a projekty v započatém období 2014-2020 zodpovídají pověřená ministerstva.

Tisková zpráva, 26. ledna 2016, pdf: Evropské dotace od roku 2007 pomohly uskutečnit 1175 projektů v Moravskoslezském kraji

Nahoru

 
_THEME_LOGIN