Evropská dotace umožní rekonstrukci silnice z Bruntálu do Meziny

Silnice č. II/452 z Bruntálu do Meziny projde rekonstrukcí. Silnice se rozšíří a dostane nový povrch. Umožní to evropská dotace 30,3 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 54,4 milionů korun, rozdíl uhradí Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Evropský příspěvek na projekt dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Práce mají začít na jaře příštího roku.

„Jde o rekonstrukci silnice o délce téměř čtyř kilometrů. To zajistí zpřístupnění obcí v severní části slibně se rozvíjející rekreační oblasti Slezské Harty. Silnice bude bezpečnější pro řidiče, cyklisty i chodce,“ uvádí za nositele projektu Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský kraj nyní vybírá dodavatele stavby. Práce mají začít na jaře 2014 po ukončení veřejné zakázky. Hotovo by mohlo být do konce příštího roku.

Rekonstruovaný úsek měří 3,93 kilometrů. Začíná u křižovatky ulic Olomoucké a třídy Práce v Bruntále, končí za obcí Mezina u odbočky na místní obydlenou zónu.

Součástí projektu je modernizace dvou mostních objektů, řešení opěrné zdi, demolice stávajícího mostu, přeložky inženýrských sítí, doplnění stávajícího systému povrchového odvodnění a vegetační úpravy.

„Na modernizaci silnic v našem kraji jsme od roku 2007 schválili evropskou dotaci přes 2,5 miliardy korun. Mezi největšími stavbami je otevřený jižní obchvat Opavy, silnice na svinovských mostech a most na Českobratrské ulici v Ostravě. Doprava na dalších desítkách kilometrů silnic napříč krajem je po rekonstrukcích bezpečnější a plynulejší,“ popisuje Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácí žádosti o evropské peníze.

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění bezmála 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj kraje. Doposud podpořila přes 800 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu a regenerace brownfields dotací přibližně 17,5 miliard korun.

Tisková zpráva, 15. října 2013, pdf: Evropská dotace umožní rekonstrukci silnice z Bruntálu do Meziny 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN