Dotace 53,7 milionů korun z EU zlepší sociální služby pro pěstouny, děti a hendikepované lidi

Evropská dotace 53,7 milionů korun umožní vybudovat a modernizovat osm zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby v Moravskoslezském kraji. Vznikem centra psychologické pomoci v Ostravě a rozšířením centra v Karviné se zlepší podmínky pro poskytování rodinného poradenství a pěstounské péče. Nové zázemí denních stacionářů a sociálních zařízení v Opavě, Třanovicích, Odrách a Orlové usnadní život lidem se zdravotním postižením, seniorům a o ně pečujícím lidem. Dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Odrách a Českém Těšíně získají nové zázemí a vybavení pro práci s dětmi. Financování projektů penězi z EU dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko.

„U podpořených projektů se ve většině případů jedná o individuální péči nebo službu pro menší skupiny lidí, ale dohromady dotčená zařízení zlepší a usnadní život několika desítkám klientů,“ uvedla Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácejí žádosti o evropské dotace.

Největší investicí je rekonstrukce objektu v Hornické ulici v Ostravě, kam se přestěhují dvě odloučená pracoviště centra psychologické pomoci z Kratochvílovy a Hrabákovy ulice. Sloučením obou pracovišť se zkvalitní služby pro žadatele o náhradní rodinnou péči, pěstouny a děti žijící v pěstounských rodinách. Vznikne zde šest nových pracovních míst.

Všechny podpořené projekty musí být ukončené a zprovozněné do konce příštího roku.

„V oblasti sociálních služeb jsme od roku 2007 podpořili přes šedesát projektů evropskou dotací přibližně 700 milionů korun,“ dodala Dostálová.  

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj kraje. Doposud podpořila přes 850 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields. Za uskutečněné projekty a jejich části proplatila příjemcům přes 12,6 miliard korun.

Tisková zpráva, 24. dubna 2014, pdf: Dotace 53,7 milionů korun z EU zlepší sociální služby pro pěstouny, děti a hendikepované lidi

O projektech:

Poradna pro pěstounskou péči v Karviné

Projekt spočívá v rekonstrukci a rozšíření sídla Centra psychologické pomoci v ulici Karola Śliwky v Karviné. To umožní spojit tři detašovaná pracoviště centra do jednoho, čímž vznikne moderní zázemí pro rodinnou a manželskou poradnu, poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, odborné sociální poradenství a telefonickou krizovou pomoc.

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj

Dotace z EU: 6,3 mil. Kč

SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích

Přestavbou chátrajících a nevyužívaných objektů v Třanovicích vznikne zázemí pro SEN centrum, neboli nové centrum sociálních služeb. Pod záštitou Slezské diakonie bude poskytovat služby denního stacionáře, osobní asistence a tísňové péče.

Nositel projektu: Obec Třanovice

Dotace z EU: 6,6 mil. Kč

Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě

Po rekonstrukci budovy v Hornické ulici v Ostravě vznikne nové sídlo Centra pro pěstounskou péči. Přestěhují se zde dvě odloučená pracoviště z Kratochvílovy a Hrabákovy ulice. Sloučením pracovišť dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných žadatelům o náhradní rodinnou péči, pěstounům a dětem žijícícm v pěstounských rodinách. Vznikne zde rovněž šest nových pracovních míst.

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj

Dotace z EU: 20 mil. Kč

Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská

Rekonstrukcí dvoupodlažního objektu v Liptovské ulici v Opavě-Kylešovicích, v jehož části je dnes poskytována služba sociální rehabilitace, vznikne moderní komunitní centrum. Po úpravách se zvýší kapacita centra, rozšíří se a zkvalitní služby sociální rehabilitace a objekt se zpřístupní také lidem s tělesným postižením. Úpravy se dočká také přilehlá zahrada.

Nositel projektu: Statutární město Opava

Dotace z EU: 6,6 mil. Kč

Aby se člověk cítil člověkem

Díky stavebním úpravám denního stacionáře v Orlové vznikne velký a nově vybavený společenský sál, čímž se rozšíří možnosti klientů při trávení volného času. Úpravami projde také sociální zařízení. Díky nákupu velkokapacitního automobilu bude možné uskutečnit více akcí a výletů. Další novinkou bude zahradní mobiliář a cvičební prvky.

Nositel projektu: Město Orlová

Dotace z EU: 1,2 mil. Kč

NZDM STŘEP - rozvoj sociální prevence ohrožených dětí a mládeže

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP v Českém Těšíně získá nové zázemí pro venkovní aktivity a pořídí také nové vnitřní vybavení hlavního objektu. Nabídka aktivit pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let bude širší a rozmanitější, což má v okolí přispět k eliminaci sociálně-patologických jevů.

Nositel projektu: Občanské sdružení "AVE"

Dotace z EU: 2,5 mil. Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Odry

Ve městě Odry bude zřízeno zatím chybějící nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 12 – 22 let. Vznikne rekonstrukcí bývalé budovy mateřské školy v Nádražní ulici a přilehlé zahrady. Nabídne zdarma různé volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin.

Nositel projektu: Město Odry

Dotace z EU: 2 mil. Kč

Denní stacionář pro seniory Odry

V Odrách vznikne nová sociální služba denního stacionáře pro seniory. Novostavba vyroste po demolici stávající budovy v Hranické ulici. Denní stacionář bude mít kapacitu maximálně 10 klientů, seniorům  nabídne ambulantní péči.

Nositel projektu: Město Odry

Dotace z EU: 8,4 mil. Kč

Nahoru

 
_THEME_LOGIN