Dotace z EU pomůže uskutečnit menší investice v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku

Ostrava, Opava a Frýdek-Místek si pomohou evropskou dotací k uskutečnění několika menších projektů. Dotace půjde na výstavbu dvou kratších úseků cyklostezek a úpravu tramvajového nástupiště v Ostravě, výstavbu tělocvičny v Opavě-Komárově a na modernizaci sportovišť a dětského hřiště ve Frýdku-Místku. Regionální rada Moravskoslezsko dnes na tyto projekty schválila evropskou dotaci 45,9 milionů korun. Stavby mají být hotové ještě letos.

„Jedná se o několik menších investic do vybavenosti velkých měst, které lidi ocení v každodenním životě. Z pohledu evropských dotací jde o uplatnění zbývajících prostředků, která mají města vyčleněna na své integrované plány rozvoje,“ popsala projekty Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde se žádosti o dotace hodnotí a proplácí.  

Tělocvična u Základní školy a Mateřské školy v Opavě-Komárově bude se školou propojená krčkem. Po výuce ji využijí spolky a zájmové organizace, večer a o víkendech bude dostupná pro veřejnost.  Evropská dotace 21,9 milionů korun pokryje většinu z plánovaného rozpočtu 33,4 milionů korun.

Ostrava nechá postavit téměř kilometr dlouhý úsek stezky O v Ostravě-Radvanicích od křižovatky ulic Hranečník, U Garáží a Chodounského ke křížení Těšínské a Vrchlického ulice. Bezmála 500 metrů bude mít nový úsek trasy C od Grmelovy ulice podél Chemické ulice k napojení na stávající trasu S. Rozpočet výstavby dvou cyklostezek je 14,8 milionů korun, město na ně dostane dotaci 11,8 milionů korun. 

Pěknější a bezbariérová budou také tramvajová nástupiště Dubina. Dopravní podnik Ostrava na projekt s rozpočtem 2,5 milionů korun získá dotaci 1,8 milionů korun.

Frýdek-Místek uplatní dotaci při výstavbě víceúčelového hřiště u Základní školy Petra Bezruče a úpravě venkovních prostor jeslí v Brožíkově ulici. Peníze z EU pomůžou uhradit také dovybavení baseballové hřiště o bezpečnostní sítě, technické zábrany, informační tabule a další.  Na projekty města s rozpočtem 13,8 milionů korun přispěje evropská dotace 10,4 milionů korun.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění evropských prostředků určených na rozvoj kraje. Od roku 2007 proplatila přes 15 miliard korun za projekty dopravní infrastruktury a dostupnosti, rozvoje měst a venkova, veřejných služeb a cestovního ruchu.

Tisková zpráva, 4. srpna 2015, pdf: Dotace z EU pomůže uskutečnit menší investice v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku

Nahoru

 
_THEME_LOGIN