Evropská dotace 25 milionů korun usnadní život zdravotně a sociálně postiženým

Evropská dotace 25 milionů korun pomůže uskutečnit sedm projektů v Moravskoslezském kraji, které zlepší život lidí se zdravotním a sociálním postižením. Evropský příspěvek na projekty schválila 5. března Regionální rada Moravskoslezsko. V Krnově vznikne Dům na půl cesty a charitní dům Salvator projde rekonstrukcí. Klienti Oáza pokojů ve Frýdku-Místku se dočkají rekonstrukce zázemí. Unikátní chráněné bydlení v Pržně ulehčí život nevidomým a neslyšícím. Proběhne také modernizace dalších zařízení v Opavě, Kopřivnici a Dívčím hradě.

„Evropské peníze promění život lidí, kteří spoléhají na pomoc druhých. Nové služby a vybavení by měly začít fungovat a pomáhat nejpozději začátkem příštího roku, což je vzhledem ke končícímu období evropských fondů podmínkou pro získání dotace,“ uvedla Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde se hodnotí a proplácejí žádosti o evropské peníze.

Konkrétní termíny realizace jsou odvislé od úspěšného výběru dodavatelů.

„V uplynulých sedmi letech jsme přispěli na výstavbu a modernizaci 60 chráněných bydlení, azylových domů a dalších zařízení pro postižené lidi dotací 700 milionů korun,“ dodala Dostálová. Většina zařízení je již v provozu, 20 se aktuálně staví a vybavuje. Právě díky úsporám na dříve podpořených projektech jsou nyní peníze na nově schválené projekty.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj Moravskoslezského kraje. Od roku 2007 proplatila téměř 15 miliard korun za projekty v oblasti dopravní infrastruktury, vybavenosti měst a venkova, modernizaci vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví. Zbývajících 5 miliard korun bude vyplaceno za probíhající a připravované projekty v průběhu tohoto roku a počátkem roku 2016.

Tisková zpráva, 6. března 2015, pdf: Evropská dotace 25 milionů korun usnadní život zdravotně a sociálně postiženým

 

Příloha tiskové zprávy - o projektech:

Reintegra Centrum rozšíří svou činnost o dům na půl cesty

Vzdělávací a poradenské centrum Reintegra získá evropskou dotaci na přebudování objektu a rozšíření činnosti o službu domu na půl cesty. Změnou dispozičních prostor centra vznikne devět bytových jednotek se sedmnácti lůžky. Službu využijí lidé od 18 do 26 let opouštějící dětské domovy, zařízení pro péči o děti a mládež, pěstounskou rodinu nebo jinak sociálně ohrožení lidé.

Posláním Reintegry je pomáhat znevýhodněným lidem znovu najít pracovní a společenské uplatnění. Tyto služby jsou naplněny prostřednictvím profesionálního poradenství, diagnostiky, organizace vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a díky přímé nabídce zaměstnání na chráněných pracovních místech. Nyní se rozrostou o novou službu.

název projektu: REINTEGRA Centrum v Krnově

nositel projektu: REINTEGRA

dotace: 5,5 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko 

 

Charita Opava zmodernizuje několik zařízení sociální péče

Charita Opava získá evropskou dotaci na modernizaci a vybavení několika zařízení sociální péče.

Rekonstrukcí půdních prostor objektu v Suchých Lazcích a jejich vybavením se rozšíří kapacita Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné. Následná péče pro lidi opouštějící psychiatrickou léčebnu zvyšuje jejich samostatnost, zlepšuje dovednosti a zajišťuje začlenění do běžného života.

Chráněná dílna Vlaštovičky rozšíří své kapacity po rekonstrukci sklepních prostor. Zároveň nakoupí tři průmyslové šicí stroje a knoflíkovací stroj. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách pořídí speciální sedmimístné vozidlo na CNG pro přepravu klientů na akce a výlety a pro běžnou provozní činnost. Čtyři nové automobily na CNG pořídí také Charitní pečovatelská služba pro potřeby pečovatelek při dojížďkách za klienty. Vozidlo pro zaměstnance Chráněné dílny sv. Josefa umožní lépe uspokojit poptávku po vyšívacích zakázkách a přepravu na výstavní a prodejní trhy a akce. Díky pořízení nového vyšívacího stroje vzniknou dvě nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením na částečný úvazek.

Chráněná technická dílna nakoupí dva průmyslové skartovací stroje, filtrační zařízení a demagnetizátor. 

název projektu: Rozvoj sociálních služeb a chráněných dílen Charity Opava

nositel projektu: Charita Opava

dotace: 5,4 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko

 

Oáza pokoje zkvalitní služby dle potřeb klientů

Oáza pokoje jsou jedním ze středisek Charity Frýdek-Místek. Poskytuje služby pro psychicky nemocné lidi. Předmětem projektu bude rekonstrukce části střechy, která je v havarijním stavu a do budovy zatéká. Vybudování výtahu umožní bezbariérový přesun imobilních klientů. Součástí projektu bude i pořízení drobného majetku (nástroje pro polohování, přístroj pro magnoterapii, rehabilitační vana a odsávačka hlenů).

název projektu: Přestavba Oázy pokoje při Charitě Frýdek-Místek

nositel projektu: Charita Frýdek-Místek

dotace: 4,2 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko

 

Celoroční integrační tábor Stonožka v Dívčím Hradě čeká další fáze dostavby

Do postupného budování zázemí celoročního tábora pro děti se zdravotním a mentálním postižením v Dívčím Hradě promluví evropská dotace. Pomůže s výstavbou příjezdové cesty a zpevněné plochy, skleníku pro pěstitelství a víceúčelového hřiště. V táboře s kapacitou 60 osob probíhají sociálně terapeutické dílny prostřednictvím víkendových, týdenních i dlouhodobých pobytů.  Dobudování areálu zlepší zázemí pro poskytování služeb a volnočasových aktivit.

název projektu: Výstavba chybějící infrastruktury v CIT v Dívčím Hradě

nositel projektu: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Stonožka Ostrava

dotace: 3,5 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko

 

Charitní dům Salvator v Krnově projde rekonstrukcí

Charitní dům Salvator v Krnově projde rekonstrukcí a bude moderně vybaven, což zlepší poskytované služby domova se zvláštním režimem pro lidi s mentálním postižením. Součástí projektu je například výměna nefunkčního osobního výtahu, výstavba zahradního altánu a jeho vybavení o zahradní nábytek, rekonstrukce kotelny a vybavení pokojů a společenské místnosti o nábytek, elektrické postele nebo osvěžovače vzduchu. Projekt zajistí adekvátní podmínky pro integraci klientů a zvýší bezpečnostní a hygienické standardy pro poskytování sociální služby. Kapacita služby je 36 uživatelů.

název projektu: Domov Salvator - podpora kvality života lidí s duševním onemocněním

nositel projektu: Charita Ostrava

dotace: 3,2 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko

 

V Kopřivnici zmodernizují Domovinky a nízkoprahové centrum

Město Kopřivnice získá dotaci na modernizaci a vybavení dvou zařízení sociálních služeb – odlehčovacích služeb a nízkoprahového centra.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice poskytuje odlehčovací služby v sedmi Domovinkách s kapacitou 14 lůžek. Lidé se zdravotním postižením a osoby se sníženou soběstačností, které služby využívají, se dočkají modernějších lůžek, matrací a křesel v pokojích, chodítek, invalidních vozíků a dalších kompenzačních pomůcek a drobného vybavení pro stravování. Personálu usnadní práci zvedáky pro přesun imobilních klientů z lůžka na vozík nebo toaletní křeslo.

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež bude zejména v prostorách herny nahrazen stávající nábytek a počítače. Děti získají také novou hudební aparaturu a stolní hry, fotbalové a hokejové brány a další volnočasové vybavení. Kapacita nízkoprahového zařízení je 40 dětí.

název projektu: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Kopřivnici – nákup vybavení

nositel projektu: město Kopřivnice

dotace: 1,9 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko

 

V Pržně vznikne chráněné bydlení pro nevidomé a neslyšící

V Pržně vznikne unikátní chráněné bydlení pro nevidomé a neslyšící, a to rekonstrukcí objektu v areálu Náš svět v Pržně. Třem lidem trpícím hluchoslepotou v kombinaci s mentální retardací a prvky autismu poskytne odpovídající zázemí a nabídne jim plnohodnotný a aktivní život, spojený s rozvojem jejich každodenních aktivit a kompetencí.

Přízemní objekt – původně rodinný dům správce areálu – se dispozičně promění a bude vybaven tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám klientů. Obyvatelé bydlení získají vlastní pokoj, společenskou místnost a budou mít k dispozici celodenní dohled odborného personálu. Pro potřeby klientů se upraví sociální zázemí a kuchyň, v níž si klienti budou moci pod dohledem personálu připravovat jídlo.

Realizací projektu vznikne šest nových pracovních míst pro obslužnou péči.

Partnerem projektu je občanské sdružení Záblesk, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí s postižením.

název projektu: Chráněné bydlení NÁŠ SVĚT pro nevidomé a neslyšící

nositel projektu: Náš svět, příspěvková organizace

dotace: 1,7 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko

 

 

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN