Dotace EU v Moravskoslezsku na sociální služby využívají tisíce lidí s hendikepem

Chráněná bydlení, azylové domy a další pobytová zařízení sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, která vznikla nebo se proměnila k lepšímu za přispění dotací EU v posledních devíti letech, využívá v průměru denně 1278 lidí s hendikepem. Tisíce lidí ročně také navštíví poradny pro pěstounskou péči a nízkoprahová zařízení pro děti vybavená díky dotacím. Tato a další zjištění vyplynula z analýzy 95 projektů sociálních služeb financovaných v letech 2007-2015 částkou 826 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Analýzu provedla Regionální rady Moravskoslezsko, zodpovědná za financování projektů v kraji, v březnu 2016.

„Zjišťovali jsme kapacitu podpořených zařízení a jejich skutečné využití. Výsledky předčily naše očekávání. Přínosem je také 62 pracovních míst vytvořených v chráněných dílnách a předpoklad vytvoření dalších 50 míst v tomto roce v chráněných dílnách Ergon v Třinci, Prapos v Ostravě a v opavské pobočce Charity,“ okomentovala výsledky analýzy Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Za dotace EU se v letech 2007-2015 nakoupilo 46 vozidel přizpůsobených potřebám klientů a služeb pro 39 různých zařízení sociálních služeb a pořídilo 361 nových postelí do 17 zařízení sociálních služeb.

Z 826 milionů korun šlo do regionu nejvíce v letech 2015 (319, 6 milionů korun) a 2013 (175,4 milionů korun). 

V čerpání dotací po jednotlivých okresech kraje byly nejúspěšnější okresy Ostrava (23 projektů, dotace 205,8 milionů korun), Frýdek-Místek (18 projektů, dotace 203,5 milionů korun) a Karviná (21 projektů, dotace 151,2 milionů korun).

Moravskoslezský kraj je nositelem hned 25 projektů, na které získal 353 milionů korun. Za ostatními projekty stojí nejčastěji města a jejich organizace, ale také další poskytovatelé služeb, například místní pobočky Charity nebo Centrum sociálních služeb Hrabyně. 

„Evropské dotace z regionálního programu byly zásadním zdrojem, díky kterému jsme významně pokročili v našem dlouhodobém plánu transformace pobytových sociálních služeb. Podařilo se nám plně transformovat ústavní zařízení zámek Nová Horka a také v případě opavského ústavu Marianum byly regionální dotace zcela zásadní pro opuštění objektu. U dalších zařízení jsme přeměnu započali, nebo v ní významně pokročili. Znamená to důstojné zázemí nebo začlenění do běžného života a společnosti pro stovky lidí s hendikepem, dříve umístěných v ústavech a jiných nevyhovujících zařízeních,“ řekl Daniel Rychlik, vedoucí odboru sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Regionální rada Moravskoslezsko je zodpovědná za uplatnění evropských prostředků určených na rozvoj kraje. Aktuálně od roku 2007 proplatila 18,4 miliardy korun za projekty dopravní infrastruktury a dostupnosti, rozvoje měst a venkova, veřejných služeb a cestovního ruchu. Za evropské dotace a projekty v započatém období 2014-2020 zodpovídají pověřená ministerstva.

Evropské dotace a sociální služby - výsledky analýzy ve zkratce

pobytová zařízení

18 pobytových zařízení sociálních služeb
- kapacita 484 míst, dotace 233 mil. Kč 
- z toho 14 rekonstrukcí a 4 projekty výstavby nových koedukovaných zařízení nahrazující nevyhovující objekty
17 nových zařízení chráněného bydlení 
- kapacita 197 osob, dotace 165 mil. Kč 
- 2 nové a 15 rekonstruovaných objektů  
10 stacionářů pro odlehčovací služby
- kapacita 171 míst, dotace 84 mil. Kč
- 9 denních a 1 týdenní stacionář 
9 azylových domů pro lidi v akutní tísni 
- kapacita 376 míst, dotace 116,8 mil. Kč
- 1 nový objekt (azylový dům Armády spásy v Ostravě), 8 rekonstruovaných stávajících objektů
- z toho 4 určené výhradně nebo částečně pro rodiny a matky s dětmi se 137 klienty v roce 2015 a kapacitou přes 160 míst
3 domy na půl cesty pro přípravu mladých lidí na samostatné bydlení
- kapacita 50 klientů, dotace 15 mil. Kč

ambulantní služby

5 nízkoprahových zařízení sociální péče a prevence pro mládež
- dotace 29,9 mil. Kč
- 2 rekonstrukce objektů s náklady 23 mil. Kč, zbylé 3 vybavení objektů
3 poradny pro pěstounskou péči
- dotace 26,2 mil. Kč
- z toho 20 mil. Kč vybudování poradny pro pěstounskou péči v Ostravě

chráněné dílny

5 chráněných dílen
- dotace 81,8 mil. Kč
- 62 vytvořených pracovních míst a předpoklad vytvoření 50 míst v roce 2016

ostatní přínosy

46 vozidel přizpůsobených klientům a službám pro 39 zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené a seniory
- dotace 36,3 mil. Kč
361 nových postelí do 17 zařízení sociálních služeb
- dotace 18 mil. Kč

Tisková zpráva, 22. března 2016, pdf: Dotace EU v Moravskoslezsku na sociální služby využívají tisíce lidí s hendikepem

Nahoru

 
_THEME_LOGIN