Dotace 892 milionů korun na nové projekty významně posune čerpání z EU v Moravskoslezském kraji

Evropská dotace 892 milionů korun schválená na nové projekty významně posune čerpání Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dotace umožní rekonstrukci deseti úseků silnic napříč krajem, výstavbu atletické haly v Ostravě a modernizaci městského tenisového klubu v Karviné. V Ostravě a Opavě díky dotaci nakoupí nové trolejbusy a tramvaje. Financování projektů aktuálně schválila Regionální rada Moravskoslezsko, která je za čerpání peněz v kraji zodpovědná.

„Nejenže se lidé v následujících letech mohou těšit na moderní sportoviště, pohodlnější a bezpečné cestování, schválením projektů jsme také učinili významný krok k využití všech 20 miliard korun z EU, které máme v tomto období k dispozici,“ komentuje dotaci na projekty Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde projekty hodnotí a proplácí.

Za uskutečněné projekty proplatila Regionální rada Moravskoslezsko od roku 2007 dotaci přes 12 miliard korun. Do konce roku 2015 tak zbývá proplatit přibližně 8 miliard korun z EU.

„Máme dnes už jasnou představu o tom, jak všechny peníze uplatnit. Většina prostředků půjde na projekty, které se již realizují. Další projekty s požadavkem na dotaci přibližně dvě miliardy korun aktuálně hodnotíme, nebo nám budou v nejbližší době předloženy. Přesto se konec roku 2015 rychle blíží, a jsme proto v intenzivním kontaktu se všemi příjemci – zejména krajem, městy a obcemi. Všechny nabádáme, aby se zahájením staveb a vykazováním výdajů k proplacení neotálely, protože co nestihnou dokončit do konce roku 2015, nebude možné uhradit z dotace,“ dodává Dostálová.

Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007-2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj kraje. Doposud podpořila bezmála 850 projektů dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova, cestovního ruchu nebo regenerace brownfields. Za uskutečněné projekty a jejich části proplatila příjemcům přes 12 miliard korun.

Tisková zpráva, 28. února 2014, pdf: Dotace 892 milionů korun na nové projekty významně posune čerpání z EU v Moravskoslezském kraji

O projektech:

Silnice 2013 – II. etapa: Dotace zajistí prostředky na tři silniční stavby v Moravskoslezském kraji

Projekt zahrnuje tři stavby na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, dvě na Frýdecko-Místecku a jednu na Bruntálsku. Jedná se o:

- rekonstrukci mostu na silnici č. II/477 přes silnici č. I/56 v obci Baška,

- rekonstrukci mostu přes Ondřejnici v obci Kozlovice a navazujících úseků silnice č. III/4848,

- rekonstrukce mostu na silnici č. III/4589 před obcí Brantice.

V rámci staveb dojde k rekonstrukci krytu vozovky a rekonstrukci mostů a propustků. Stavby mají být dokončeny v průběhu roku 2015.

Název projektu: Silnice 2013 – II. etapa

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj

Dotace z ROP Moravskoslezsko: 96 mil. Kč

 

Silnice 2013 – III. Etapa: Modernizace šesti úseků silnic v Moravskoslezském kraji zvýší bezpečnost

Třetí etapa projektu Silnice 2013 umožní modernizaci šesti úseků silnic II. a III. třídy napříč Moravskoslezským krajem. Jedná se o:

- rekonstrukci a modernizaci silnice č. II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku k hranici s Olomouckým krajem,

- výstavbu okružní křižovatky na silnici č. II/479 a místní komunikaci (Anglické ulici) v Havířově,

- výstavbu okružní křižovatky na silnicích č. II/483 a č. III/4848 a místní komunikaci (Horní ulici) ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně rekonstrukce navazujícího úseku č. III/4848,

- rekonstrukci a modernizaci silnice č. III/48310 v úseku Kunčice p.Ondřejníkem-Tichá,

- rekonstrukci a modernizaci silnice č. II/467 v úseku Štítina-Kravaře-Štěpánkovice,

- rekonstrukci silnice č. III/4673 v úseku Štítina-Háj ve Slezsku-Dobroslavice-Děhylov.

Projekt se realizuje současne s druhou etapou (Silnice 2013 – II. etapa) a ukončen má být rovněž v průběhu roku 2015.

Název projektu: Silnice 2013 – III. etapa

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj

Dotace z ROP Moravskoslezsko: 188,9 mil Kč

 

Další etapa rekonstrukce promění Bíloveckou ulici v Opavě-Kylešovicích

V opavské městské části Kylešovice proběhne rekonstrukce silnice č. II/464 v Bílovecké ulici, mezi křižovatkami s ulicí Hlavní a Joži Davida. Celková délka modernizovaného úseku je přes 600 metrů. Bude rovněž vybudována nová splašková gravitační kanalizace. Součástí projektu je i vybudování a rekonstrukce chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Začátek rekonstrukce se dá očekávat letos.

Název projektu: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká - III. Etapa

Nositel projektu: Moravskoslezský kraj

Dotace z ROP Moravskoslezsko: 32,2 mil. Kč

 

V Ostravě za přispění dotace z EU vyroste nejmodernější atletická hala

V Ostravě-Vítkovicích vyroste nová atletická hala s parametry mezinárodní atletické federace (IAAF). Vznikne tak nejmodernější a nejlépe vybavené tréninkové a sportovní atletické centrum v ČR. V hale bude umístěn běžecký ovál s šesti drahami o délce 200 metrů, osmi přímými drahami o délce 60 metrů a sektory pro skok do výšky, skok do dálky, skok o tyči a vrh koulí. Atletická hala bude vystavěna v areálu sportovních zařízení kolem ČEZ Arény. Primárně bude využívaná pro trénink atletů a za účelem konání atletických závodů. Halu mohou využívat také hokejové kluby, policejní a hasičské sbory, sportovní kluby a školy se sportovním zaměřením nebo široká veřejnost. Výstavba by měla být hotova do konce roku 2015.

Název projektu: Atletická hala Vítkovice

Nositel projektu: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Dotace z ROP Moravskoslezsko: 279,2 mil. Kč

 

Opava s přispěním dotace nakoupí sedm nových nízkopodlažních trolejbusů

Obyvatelé Opavy budou jezdit v sedmi nově pořízených nízkopodlažních trolejbusech. Přinesou lepší komfort cestujících a přispějí ke zlepšení dostupnosti veřejné hromadné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nové trolejbusy budou uváděny do provozu průběžně do června 2015. Městský dopravní podnik Opava již dříve využil evropskou dotaci 24 milionů korun z ROP Moravskoslezsko na nákup šesti trolejbusů a dalších 20,6 milionů korun na pořízení dvanácti autobusů.

Název projektu: Pořízení trolejbusů MDPO, a.s.

Nositel projektu: Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Dotace z ROP Moravskoslezsko: 27,3 mil. Kč

 

Nové trolejbusy a tramvaje omladí vozový park Dopravního podniku Ostrava

Dopravní podnik Ostrava pořídí za přispění evropské dotace deset nových trolejbusů, deset nových tramvají a nechá rekonstruovat dvanáct stávajících tramvají. Projekt zkvalitní služby pro cestující, přinese komfort a zvýší dostupnost městské hromadné dopravy. Všechna nová vozidla budou bezbariérová, rekonstruované tramvaje budou částečně nízkopodlažní. Do provozu budou vozidla nasazována průběžně do srpna roku 2015. Dopravní podnik Ostrava použil evropskou dotaci z ROP Moravskoslezsko na obnovu vozového parku již v minulých letech. Pořídil 10 trolejbusů, jednu velkokapacitní tramvaj a nechal renovovat 23 tramvají za přispění dotace 233,6 milionů korun. Dalších 95,3 milionů korun z ROP Moravskoslezsko posloužilo na nákup 55 autobusů. 

Název projektu: Pořízení dopravních prostředků MHD v DPO

Nositel projektu: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dotace z ROP Moravskoslezsko: 265,3 mil. Kč

 

Městský tenisový klub v Karviné získá moderní zázemí

Budova Městského tenisového klubu Karviná z roku 1961 projde kompletní rekonstrukcí. Současný stav správní budovy, která tvoří zázemí pro klub a sportovce, neodpovídá nárokům hráčů, návštěvníků ani potřebám klubu. Projekt proto počítá s celkovou sanací a rekonstrukcí. Dojde k dispozičním a technickým změnám a novému vybavení budovy. Přeměna nevyhovujícího na moderní zázemí by měla být dokončena počátkem roku 2015.

Název projektu: Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné

Nositel projektu: Statutární město Karviná

Dotace z ROP Moravskoslezsko: 3,4 mil. Kč

Příloha TZ, 28. února 2014, pdf: Dotace 892 milionů korun na nové projekty významně posune čerpání z EU v Moravskoslezském kraji - příloha TZ o projektech

 

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN