Dotace 307 milionů korun z ROP Moravskoslezsko pomůže vyřešit tři významné dopravní stavby

Regionální rada Moravskoslezsko dnes podpořila tři významné projekty dopravní infrastruktury. Na dostavbu a rozšíření mostu na ulici Českobratrské v centru Ostravy poskytne dotaci 126 milionů korun. Rekonstrukce silnic u Svinovských mostů v Ostravě si vyžádá dotaci 124 milionů korun. Dalších bezmála 57 milionů korun pomůže s výstavbou silnice a řešením dopravní situace ve Vendryni. K dotaci v součtu 307 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko přidá dalších 145 milionů korun Moravskoslezský kraj, který je nositelem projektů.

„Každá z těchto tří investic má velký význam pro bezpečnost a plynulost na silnicích," zhodnotil Miroslav Novák, člen Výboru Regionální rady Moravskoslezsko a náměstek hejtmana kraje, a dodal, že s realizací staveb se začne v nejbližších týdnech.

Výstavba mostní konstrukce s obousměrnou vozovkou v trase ulice Českobratrská začne letos v červnu. Nová komunikace bude vedena od křižovatky s ulicí Hornopolní a Varenskou po nové mostní estakádě na křižovatku s ulicí Nádražní. „Přetížené dopravě v centru města se s novou vozovkou hlavně v dopravních špičkách výrazně odlehčí," dívá se Novák do budoucnosti. Ukončení stavby je plánováno na březen 2013.

Od června se chystá také výstavba silnice III/4682 ve Vendryni. Bude probíhat koordinovaně s rekonstrukcí železničního koridoru Bystřice nad Olší - Český Těšín. Vznikne zde nová styková křižovatka se silnicí I/11, která významně napomůže řešit průjezdnost obcí. Součástí projektu je také výstavba okružní křižovatky u sportovního centra. Na novou silnici budou napojeny všechny stávající komunikace a také nová místní komunikace podél železniční trati. Projekt má být ukončen v březnu příštího roku.

Na začátku července se začne s rekonstrukcí silnic v přednádražním prostoru Ostrava-Svinov. Jedná se o rekonstrukci ulice Bílovecké v délce 400 metrů, při níž budou nahrazeny dvě stykové křižovatky křižovatkami okružními. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce dvou silničních Svinovských mostů, při níž dojde k výměně nosníků a budou rekonstruovány svršky obou mostů. „Mosty jsou v dezolátním stavu a představují nebezpečí pro silniční dopravu," uvedl Novák. Celá rekonstrukce má být hotova v červnu 2012 a navazuje na revitalizaci celého přednádražního prostoru. Loni v listopadu byla na rekonstrukci a modernizaci přednádražního přestupního terminálu Ostrava-Svinov a přilehlých komunikací schválena částka 568 milionů korun z ROP Moravskoslezsko.

Regionální rada Moravskoslezsko již dříve podpořila pět projektů výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, na které připadne dotace 1,32 miliardy korun z ROP Moravskoslezsko. Dohromady je v programu na tyto aktivity připraveno přibližně 2,9 miliardy korun.

Tisková zpráva, 20. května 2010, pdf 106 kb, Dotace 307 milionů korun z ROP Moravskoslezsko pomůže vyřešit tři významné dopravní stavby

Nahoru

 
_THEME_LOGIN