ČMZRB a Contera nabízí po 170 milionech korun z EU na výhodné úvěry na rozvoj měst

Evropské peníze na rozvoj měst v Moravskoslezsku jsou nově k mání ve formě výhodných dlouhodobých úvěrů. Po 170 milionech korun nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) a společnost Contera Urban Development Fund MS (Contera). Lákají města a podnikatele k investicím do cestovního ruchu, regenerace brownfields s následným využitím nebo do zázemí pro zdravotnické a sociální služby. Umožňuje to zavedení finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezsku jako prvním regionu v ČR.

„Úvěry jsou oproti dotacím efektivnější a výhodnější alternativou financování projektů. Musíte-li peníze vrátit, chováte se k nim zodpovědněji," uvažuje nové formě evropských peněz Marian Lebiedzik, místopředseda Regionální rady Moravskoslezsko a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

ČMZRB přijímá projekty od 15. května. Nabízí maximálně 100 milionů korun na projekt s dobou splatnosti 15 let. Úroková míra může být pevná od 1,25 % nebo pohyblivá od 0,75 %.

Contera slibuje individuální podmínky pro jednotlivé projekty. Splatnost úvěrů je stanovena rovněž na 15 let, úroková míra se pohybuje mezi 0,5 % a 3,2 %. Příjem projektů fond zahájil 26. dubna.

Podpořené projekty musí být ziskové, aby se peníze do fondů mohly vrátit. Navíc musí vykazovat minimálně 5,5% ekonomickou návratnost. Podmínkou je soulad s investiční strategií fondu a zaměřením podpory ROP Moravskoslezsko, odkud peníze přišly.     

Oba fondy cílí na města v kraji s více než 5 tisíci obyvateli a také soukromé společnosti. Nečekají pouze na to, jaké projekty přijdou, ale aktivně oslovují potenciální investory.   

„Úspěšnější z fondů získá k 170 milionům korun ještě dalších 140 milionů korun," uvádí David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Odkazuje na půl miliardy korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, které zavedení nástroje JESSICA a vznik fondů umožnily.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je oproti dotacím založena na financování projektů s potenciálem vytvářet příjmy, z nichž je možné poskytnuté peníze splácet. Nabízí jednodušší a administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům prostřednictvím úvěrů poskytovaných za výhodnějších podmínek, než je tomu v tržním prostředí.

Regionální rada Moravskoslezsko je v letech 2007-2013 zodpovědná za 19 miliard korun z fondů EU, Doposud podpořila 658 projektů dotací 14,5 miliard korun. Pyšní se spolehlivou správou evropských peněz s 11% ekonomickou návratností vynaložených prostředků.

Tisková zpráva, 4. května 2012, pdf 105 kb, ČMZRB a Contera nabízí po 170 milionech korun z EU na výhodné úvěry na rozvoj měst

Nahoru

 
_THEME_LOGIN