Česko vstupuje do nové éry financování rozvojových projektů z evropských fondů

Peníze z evropských strukturálních fondů najdou v České republice nové uplatnění. Umožní to nástroj JESSICA, který je alternativou dosavadního dotačního modelu. Funguje na principu využití návratných zdrojů, které jsou formou dlouhodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice do městských oblastí. Jessicu jako první v ČR zavádí v Moravskoslezsku. Potvrdil to podpis Smlouvy o financování holdingového fondu JESSICA mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou (EIB) 8. února 2010 v Praze. Ke vzniku holdingového fondu pomůže převedení 500 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

Obvyklý dotační model předpokládá podporu projektů s obtížně vyčíslitelnými přínosy pro společnost. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je oproti tomu založena na financování projektů s potenciálem vytvářet budoucí příjmy a zisky. Nabízí jednodušší a administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům za výhodnějších podmínek, než je tomu v tržním prostředí. "Největší předností Jessicy je návratnost investic, jejich dlouhodobý charakter. Realizace projektů není omezena pouze jednotkami let. Příjemci peněz těží například z dlouhodobě nastavené splatnosti a nízkých úroků. Po investování prostředků a jejich navrácení zdroje nadále zůstávají v regionu pro další projekty," říká Jaroslav Palas, předseda Regionální rady Moravskoslezsko a hejtman Moravskoslezského kraje, jeden ze signatářů smlouvy.

Z holdingového fondu půjdou peníze k příjemcům prostřednictvím fondu rozvoje měst, kterých může být i více. Zaměření podpory z městských fondů je buď územní, nebo obsahové. O peníze z nich se za jasně stanovených podmínek ucházejí soukromí i veřejní investoři se svými záměry. Projekty se mohou týkat přeměny nevyužívaných průmyslových oblastí na výrobní, společenské a obchodní zóny. Další variantou je výstavba, rekonstrukce kampusů nebo revitalizace kulturních památek. V Moravskoslezsku se zpočátku uvažuje o jednom či dvou městských fondech. Do budoucna ale jejich počet není omezen a bude záležet na zájmu investorů.

Nastartování Jessicy v Moravskoslezsku umožní převedení 500 milionů korun z ROP Moravskoslezsko. Peníze měly jako dotace posloužit na regeneraci brownfields, v kraji o ně ale za současných podmínek nebyl velký zájem. "Právě oblast brownfields, která je spojena s mnoha majetkoprávními otázkami a dalšími překážkami, je za současných dotačních podmínek jen těžce podporovatelná. Jessica otevírá zcela nové perspektivy," věří Palas a upozorňuje na flexibilitu při užití prostředků.

Za EIB podepsal smlouvu viceprezident Matthias Kollatz-Ahnen. EIB ve spolupráci s Evropskou komisí uskutečňuje rozšiřování Jessicy do jednotlivých regionů členských států EU. Zájem o ni je také v dalších českých regionech. V Moravskoslezsku bude EIB zároveň správcem holdingového fondu. Banka již dříve financovala předběžnou studii realizovatelnosti Jessicy v Moravskoslezsku. Provedla ji společnost PricewaterhouseCoopers. Studie potvrdila mimo jiné legislativní a technickou průchodnost Jessicy, zájem a možnosti potenciálních investorů.

Významnou roli při zavádění Jessicy, spočívající v přizpůsobení národních metodik, sehrává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které v letech 2007-2013 koordinuje čerpání peněz z fondů EU. "Čerpání z evropských fondů je v plném proudu a přináší mnoho pozitivních výsledků," uvádí Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj ČR. "Zavedení Jessicy v Moravskoslezsku otevírá dveře nové formě pomoci i pro ostatní regiony. Důležité je i zvýšení efektivity při nakládání s dotačními prostředky, což je a bude priorita ministerstva,“ zhodnotil přínosy Vondruška.

Tisková zpráva, 8. února 2010, pdf 65 kb, Česko vstupuje do nové éry financování rozvojových projektů z evropských fondů 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN