Žadatel

Žadatelem může být osoba s právní subjektivitou (právnická osoba), tzn. hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejnoprávní nebo soukromý), nebo fyzická osoba podnikající dle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného právního předpisu, která žádá řídící orgán o příspěvek ze SF a je zodpovědná za realizaci projektu. Žadatel předkládá projektovou dokumentaci řídícímu orgánu ROP ke schválení. Žadatel se stává příjemcem podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady .

Nahoru

 
_THEME_LOGIN