Ž

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Žadatel

Žadatelem může být osoba s právní subjektivitou (právnická osoba), tzn. hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejnoprávní nebo soukromý), nebo fyzická osoba podnikající dle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného právního předpisu, která žádá řídící orgán o příspěvek ze SF a je zodpovědná za realizaci projektu. Žadatel předkládá projektovou dokumentaci řídícímu orgánu ROP ke schválení. Žadatel se stává příjemcem podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady .

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN