V

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Veřejná podpora

Vymezení pojmu "veřejná podpora" (právo ES užívá pojem "státní pomoc") je obsaženo v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Z něj vyplývá, že za veřejnou podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany státu, jiných veřejných institucí, příp. jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému podniku (dle práva ES se jedná nejenom o podnikatele, ale i o územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, univerzity, nadace apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost), příp. odvětví výroby (služeb), které narušuje, resp. je způsobilé narušit soutěž na vnitřním trhu EU a ovlivnit obchod mezi členskými státy. Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí dojít i k přímému (výdej prostředků) či nepřímému zatížení (nevybrání prostředků) veřejných rozpočtů (do této kategorie jsou Evropskou komisí řazeny i prostředky strukturálních fondů).

VRR MS

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko má 15 členů. Byl zvolen na základě § 16 zákona č. 248/2000 Sb . ze členů zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Výzva

Výzva pro předkládání žádostí o dotaci je souhrn informací o termínu, od kdy je možno předkládat žádosti o dotaci, o místě příjmu žádostí a o dalších podmínkách pro předložení projektů.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN