U

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Udržitelnost projektu

Z hlediska způsobilosti výdajů může být pro projekty určená dotace ze strukturálních fondů zachována jen tehdy, jestliže v období pěti let (pro malé a střední podniky platí povinnost pouze 3 roky) od finančního ukončení projektu nedošlo v projektu k podstatné změně, která by ovlivnila jeho povahu nebo prováděcí podmínky, nebo poskytla podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu, nebo by způsobila změnu formy vlastnictví položky infrastruktury nebo zastavení výrobní činnosti (čl. 57, obecné nařízení 1083/2006).

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN