Řídící orgán

Plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z ERDF v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídícím orgánem ROP NUTS 2 Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN