Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko

Operační program v rámci Cíle 1 Konvergence pro region soudržnosti Moravskoslezsko, (pokrývá území Moravskoslezského kraje), Evropské komisi byl oficiálně předložen v březnu 2007. Operační program stanovuje strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, které jsou prováděny s podporou některého ze strukturálních fondů.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN