Ř

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Řídící orgán

Plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z ERDF v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídícím orgánem ROP NUTS 2 Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

ŘO

Řídící orgán.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN