Prováděcí dokument ROP MS

Dokument, který svým obsahem navazuje na programový dokument ROP MS a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o oblastech podpory vymezených v rámci jednotlivých prioritních os. Je zveřejněn na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz .

Nahoru

 
_THEME_LOGIN