Příjemce

Příjemcem může být osoba s právní subjektivitou (právnická osoba), tzn. hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejnoprávní nebo soukromý), nebo fyzická osoba podnikající dle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného právního předpisu, která žádá řídící orgán o příspěvek ze SF a je zodpovědná za realizaci projektu. Příjemce uskutečňuje navržené aktivity, podílí se na dosažení cílů oblasti podpory a prostřednictvím žádosti o platbu, zaslané řídícímu orgánu ROP, přijímá prostředky ze SF.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN