Plán výzev

Časové rozvržení vyhlašování jednotlivých výzev pro předkládání žádostí o dotaci (dále jen Výzva). Plán výzev je předkládán ke schválení VRR. Jsou v něm časově rozvrženy jednotlivé Výzvy včetně oblastí podpory, kterých se jednotlivé Výzvy týkají, a je připravován vždy na 12 měsíců dopředu . Plán výzev je pravidelně (minimálně jednou za 4 měsíce) aktualizován opět na 12 měsíců dopředu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN