NUTS 2

Region soudržnosti byl zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropského společenství. Územní vymezení je totožné s územními statistickými regiony NUTS 2 (§ 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění). Celkem je v ČR osm NUTS 2. Region soudržnosti Moravskoslezsko je totožný s územím Moravskoslezského kraje.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN