Monitorování

Monitorování je kontinuální proces sledování výsledků projektů řídícím orgánem ROP NUTS II Moravskoslezsko z hlediska dosahování stanovených cílů. Výsledky monitorování jsou předkládány ve formě výročních zpráv (a závěrečné zprávy) Monitorovacímu výboru ROP, a poté Evropské komisi. Výroční/závěrečná zpráva obsahuje informace o postupu implementace a rozsahu naplňování cílů programu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN