K

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Křížové financování (flexibilita)

Křížové financování umožňuje doplňkovým způsobem - v rámci limitu 10 % na každou prioritní osu operačního programu - financovat aktivity, které by jinak musely být financovány z ESF (je to např. vzdělávání zaměstnanců atd.). V případě ROP MS jde o limit 10 % finančních prostředků křížového financování na prioritní osu, přičemž na jeden projekt je dle pravidel křížového financování, vydaných Ministerstvem financí ČR, limit 20 % celkových způsobilých výdajů. Křížové financování je upraveno v čl. 34 Nařízení 1083/2006 o obecných ustanoveních o SF. Možnost uplatnit křížové financování je definována u oblastí podpory v Prováděcím dokumentu ROP.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN