Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

Soubor vzájemně provázaných investičních a neinvestičních projektů zaměřených na řešení konkrétních problémů města. Projekty obsažené v IPRM mohou být podporovány z ROP MS. Předkladatelem konceptu IPRM a realizátorem vlastního IPRM je město.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN