Hodnocení projektu

Jedna z fází administrace projektu, která sestává z kontroly formálních náležitostí (úplnosti a správnosti žádosti a příloh), kontroly přijatelnosti (soulad projektu se zaměřením oblasti podpory, oprávněností žadatele atd.) a bodového hodnocení kvality projektu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN