H

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Hodnocení projektu

Jedna z fází administrace projektu, která sestává z kontroly formálních náležitostí (úplnosti a správnosti žádosti a příloh), kontroly přijatelnosti (soulad projektu se zaměřením oblasti podpory, oprávněností žadatele atd.) a bodového hodnocení kvality projektu.

Horizontální témata

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a regionálními operačními programy. Obecné nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 vyjmenovává dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů a je předmětem kontroly na místě realizace.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN