Doba realizace projektu

Je to doba od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva) oběma smluvními stranami do doby ukončení projektu. Celková doba realizace projektu může trvat maximálně 36 měsíců. Zahájení fyzické realizace projektu musí proběhnout do 6 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN