D

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Doba realizace projektu

Je to doba od data podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva) oběma smluvními stranami do doby ukončení projektu. Celková doba realizace projektu může trvat maximálně 36 měsíců. Zahájení fyzické realizace projektu musí proběhnout do 6 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN