Benefit

Elektronická žádost, v jejímž rámci žadatel vyplňuje základní informace o svém projektu. Žádost je dostupná v elektronické verzi na adrese www.zadost-eu.cz . Tištěnou žádost z programu BENEFIT7 spolu s povinnými či nepovinnými přílohami pak žadatel předkládá na pracovišti Úřadu Regionální rady (dále jen ÚRR) v termínu určeném ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN