B

 

Všechno  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  R  |  Ř  |  S  |  U  |  Ú  |  V  |  Z  |  Ž

Benefit

Elektronická žádost, v jejímž rámci žadatel vyplňuje základní informace o svém projektu. Žádost je dostupná v elektronické verzi na adrese www.zadost-eu.cz . Tištěnou žádost z programu BENEFIT7 spolu s povinnými či nepovinnými přílohami pak žadatel předkládá na pracovišti Úřadu Regionální rady (dále jen ÚRR) v termínu určeném ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.

Brownfield

Nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Regenerace brownfields je podporována z fondů EU, resp. z ROP MS.

Hledání ve slovníku a obsahu článků

Nahoru

 
_THEME_LOGIN