Z chátrající stodoly je volnočasové centrum pro děti a mládež

Římskokatolická farnost Rychaltice se zasadila o vznik společenského centra pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Dvoupodlažní, původně zchátralé hospodářského stavení po rekonstrukci nabízí počítačovou kavárnu, klubovny pro mládež, prostory pro zájmovou činnost a mateřské centrum. Na rekonstrukci objektu a zprovoznění centra přispějí peníze z evropských strukturálních fondů, farnost může počítat s dotací 7,4 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celkové náklady převýšily 8 milionů korun.

 

Společenské centrum v Rychalticích

Objekt v areálu farnosti v minulosti sloužil jako stodola nebo pro ustájení dobytka. Již několik let byl nevyužívaný a postupně chátral. Po rekonstrukci se zachovaly některé zajímavé architektonické prvky jako dřevěné trámoví. Jinak ale budova prošla kompletní přeměnou, která trvala více než jeden rok.

"Děti a dospívající mládež neměly v Rychalticích téměř žádné zázemí pro své volnočasové a zájmové aktivity. Omezeně například mohly využít místní základní školu. Ze stejných důvodů byla ukončena činnost zdejších skautů. Ale třeba i matky s dětmi v předškolním věku se scházely v provizorních prostorách fary. V novém centru budou mít všichni dostatek prostoru a věřím, že i dostatečně útulné prostředí s patřičným vybavením," věří v zájem o nové centrum rychaltický farář Dariusz Jędrzejski.

Právě školáci byly jedněmi z prvních, kteří centrum po otevření navštívili. Zaujal je volný prostor na dovádění, vyzkoušeli indukční desku sporáku, ale odtrhnout se nemohli hlavně od počítačů a internetu. Že se do nového centra těší, potvrdili nejen děti, ale i učitelky ze Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka v Hukvaldech, které to do rychaltického centra nemají daleko. Obě obce jsou téměř propojeny v jednu.

Rychaltická farnost předložila žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v březnu 2008, od června věděla, že může s dotací počítat. Na realizaci projektu musela mít zajištěno předfinancování celé částky. Slavnostní otevření centra proběhlo 6. prosince 2009, po kolaudaci stavby 10. prosince 2009 se naplno otevřelo zájmu dětí i veřejnosti.

Prohlédněte si další zajímavé fotografie společenského centra pro děti a mládež v Rychalticích.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN