Udržitelnost projektu

Zasláním závěrečné platby a tedy finančním ukončením projektu sledování projektu ze strany Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko nekončí. Po dobu stanovené doby udržitelnosti (5 let, pro malé a střední podniky 3 roky) jste povinni dodržovat podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

V Desateru + 1 rada navíc se můžete ve zjednodušené podobě podívat, o jaké povinnosti se jedná. Detailněji je těchto jedenáct rad a povinností rozpracováno v kompletní dokumentaci.

V průběhu udržitelnosti mohou na projektu nastat změny, které mohou mít větší či menší vliv na projekt, především na jeho cíle a výstupy. V těchto případech doporučujeme být v kontaktu s vaším pověřeným referentem, který Vám bude nápomocen při nalezení správného řešení tak, aby nedocházelo k porušování podmínek poskytování dotace.

Podívejte se na kontakty na pracovníky odboru udržitelnosti projektů. 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN