Tři nové učebny mění výuku na gymnáziu v Bílovci

Modernizace tří odborných učeben pro výuku matematiky, informatiky a cizích jazyků proběhla na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci. Rekonstruované prostory vybavené nejnovějším vybavením a technikou otevřely nové možnosti a metody učení. Multimediální, jazyková a ICT učebna zkvalitňují výuku a rozšiřují obzory žáků i vyučujících. Slavnostně byly otevřeny v polovině února 2010.

 

Modernizace učeben - Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec

"Do výuky se zapojí informační technologie a multimediální zařízení, bez nichž se současné vzdělávání neobejde. Nese to s sebou také nové formy učení, například e-learning," uvádí ředitel gymnázia Václav Vaněk. Učebny jsou vybaveny výpočetní a audiovizuální technikou, obohacují výuku a zlepšují dovednosti žáků při užívání moderního vybavení. Umožňují výuku matematiky s využitím e-learningových kurzů nebo výuku stejného předmětu v angličtině. Výsledkem je také zpřístupnění vzdělávání dlouhodobě nemocným žákům nebo žákům s individuálním studijním programem, a to pomocí on-line přenosu výuky. Jazyková laboratoř pomáhá k efektivnímu a praktickému užití cizích jazyků. Novinkou bude zapojení žáků do e-twinningových projektů a komunikace s žáky jiných, zahraničních škol.

Bílovecké gymnázium se jako jediná internátní škola v kraji zaměřuje na vzdělávání talentovaných žáků v předmětu matematika. Je zároveň fakultní školou Univerzity Palackého v Olomouci, která je partnerem projektu. Spolupráce s univerzitou má dlouholetou tradici, uplatňuje se zejména při přípravě žáků gymnázia na další vzdělávání na vysoké škole, při tvorbě výukových opor a materiálů. Univerzitní pedagogové také vyučují některým vybraným předmětům na gymnáziu, případně zde přednášejí matematiku pro zájemce zvenčí. Druhým partnerem projektu je společnost Vítkovice ITS, a.s. Firma má bohaté zkušenosti s využitím výpočetní techniky v praxi, zejména v oblasti programování, jehož výuku chtějí na gymnáziu rovněž rozvíjet.

Do rekonstrukce a vybavení učeben škola investovala 3,7 milionů korun. Většinu nákladů zaplatí s pomocí evropských strukturálních fondů, pomůže jí dotace 3,4 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. S žádostí o dotaci na modernizaci učeben škola uspěla v dubnu 2009, realizace probíhala od podzimu.

Ve fotogalerii naleznete další zajímavé fotografie projektu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN