Škola láká na výuku cizích jazyků a komunikaci, i s okolním světem

Z dotazníkového šetření rodičů dětí ze Základní školy Generála Píky vyplynulo, že by byli rádi, kdyby se děti mohly lépe vzdělávat ve výuce cizích jazyků. Výsledkem je nová specializovaná třída pro výuku jazyků. Multimediální učebna podporuje aktivní přístup k metodám jazykové výuky. Vznik nové, moderně vybavené učebny je ve výši necelých 2,5 milionu korun spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Nové prostory a techniku žáci a učitelé využívají od začátku školního roku 2009/2010.

Multimediální jazyková učebna ZŠ Generála Píky

"Chtěli jsme našim studentům nabídnout něco jiného, co jiné ostravské školy nemají. Chceme děti naučit jazyk aktivně využívat. V nové učebně mohou lépe prakticky využít svých znalostí a dále je rozvíjet. Dostanou více prostoru, více se zapojí do výuky a prohloubí se také kontakt s žáky jiných škol v dalších evropských zemích. Žáci si tak ihned vyzkouší, co se naučili," zmiňuje výhody nové učebny Jan Veselý, ředitel Základní školy Generála Píky v Ostravě, která si projekt sama vypracovala.

Součástí jazykové učebny je digitální jazyková laboratoř, která při výuce dovoluje poslech probíraných témat, rozvíjí schopnost psaní, čtení a komunikační dovednosti žáků. V neposlední řadě také práci s informačními technologiemi. Nemusí tedy sloužit pouze k výuce jazyků, například nejmenší děti z prvních tříd se zde lépe naučí číst. "V praxi může učebnu využít až 24 žáků, každému z nich je k dispozici počítač a sluchátka, má vlastní pracovní prostředí a spojení se světem. Studenti mají možnost mluvit mnohonásobně více, a výuka je tak intenzivnější. Uplatňuje se při ní také interaktivní tabule nebo videokonferenční jednotka," doplňuje Lenka Skýbová, která má novou učebnu na starosti.

Výhody jsou i na straně učitelů. Jazyková laboratoř umožňuje diferencovat výuku, zadávat rozdílně náročné úkoly podle individuálních potřeb žáků. Pomáhá řešit zapojení žáků se specifickými poruchami učení, stejně jako mnohem efektivnější rozvíjení komunikačních a jazykových dovedností těch nejnadanějších.

Podívejte se na další fotografie multimediální jazykové učebny ve fotogalerii.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN