Rekonstrukce piaristického kláštera potěšila nejen čtenáře

Městská knihovna Příbor byla otevřena v nových prostorech rekonstruovaného piaristického kláštera. Unikátní místo užívají čtenáři a návštěvníci kulturních a společenských akcí od konce května 2010. Novou dominantou knihovny se stala restaurovaná historická stěna.

 

Městská knihovna Příbor

Piaristický klášter je jednou z nejvýznamnějších kulturních památek v Příboře. Jeho rekonstrukce probíhá již od roku 1993, kdy byla v předchozích dvou etapách opravena střecha objektu, zrekonstruováno jižní křídlo prvního podlaží a obnoveny venkovní fresky. Třetí etapa rekonstrukce, která dala nové sídlo místní knihovně, probíhala v severním křídle prvního podlaží a byla z převážné části financována dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Město Příbor investovalo přibližně 10 milionů korun, z toho dotace obstará přes 9 milionů korun.

Při rekonstrukci byly objeveny původní exteriérové omítky, které až dosud schovávala přístavba kláštera ze 17. století. Restaurovaná historická stěna se stala dominantou knihovny. Kromě stavebních úprav je knihovna vybavena novým nábytkem i technikou.

Knihovna poskytuje standardní služby čtenářům, kterých je Příboře registrováno téměř tisíc a mohou si půjčovat knihy z 23 tisícového knihovního fondu. Využívá se také k nejrůznějším akcím. Pro besedy, přednášky, autorská čtení, školení, výtvarné dílny pro děti a řadu dalších akcí jsou nové prostory lépe a moderněji přizpůsobeny.

Na fotografie knihovny se podívejte ve fotogalerii.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN